Terapia Metodą Integracji Sensorycznej (SI)

Beata Morżkowska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubsku

  

            Jako terapeuta integracji sensorycznej pragnę zaprezentować nowoczesną metodę diagnozy i terapii istotnie wpływającą na poprawę umiejętności czytania, pisania, mowy, ogólną sprawność ruchową, funkcjonowania społecznego i emocjonalnego.

 

·                  Metoda SI jest wykorzystywana w pracy z dziećmi:

Ø                  o prawidłowym rozwoju intelektualnym z trudnościami w nauce szkolnej, oraz w nauce szeroko pojętej, w tym m.in.:

– z nadruchliwością z deficytem uwagi,

– z grupy ryzyka dysleksji,

Ø                  upośledzonymi umysłowo,

Ø                  z zespołem Downa,

Ø                  autystycznymi,

Ø                  niedowidzącymi,

Ø                  z mózgowym porażeniem dziecięcym,

Ø                  z zaburzeniami werbalno-słuchowymi,

Ø                  z niemowlętami z grupy ryzyka.

·                   Techniki terapeutyczne stosowane w SI mogą pomóc dzieciom lepiej funkcjonować w szkole i w domu przyczyniając się do ogólnej poprawy ich sytuacji życiowej.

·                   SI opiera się na neurofizjologicznych podstawach klinicznej obserwacji i standaryzowanych testach.

·                   Twórca Teorii Integracji Sensorycznej A. Jean Ayres, pracownik naukowy Uniwersytetu Południowej Kalifornii w Los Angeles, definiuje SI jako taką organizację wrażeń ze wszystkich systemów zmysłowych by mogły być one wykorzystywane do celowego i efektywnego działania.

·                   Wiedzę o podstawach teoretycznych, możliwościach diagnostycznych i terapeutycznych związanych z SI obecnie szeroko wykorzystuje się w USA, Japonii, Nowej Zelandii, Izraelu i 8 krajach europejskich.

·                   W 1993 roku metoda SI dotarła do Polski, wówczas też jedna z pierwszych studentek i współpracownic J. Ayres – Violet F. Maas (międzynarodowa wykładowczyni i konsultantka z zakresu SI) przeprowadziła w Warszawie pierwszy kurs „Sensory Integration – teoria i praktyka” dla: lekarzy, psychologów, fizjoterapeutów, pedagogów specjalnych i logopedów.

·                   Gabinety SI funkcjonują obecnie już w wielu miastach polskich przy poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach rehabilitacyjnych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, placówkach kształcenia integracyjnego (przedszkola, szkoły), centrach terapeutycznych i edukacyjnych.

·                    Terapia metody SI jest prowadzona głownie w ruchu na specjalnych przyrządach.

 

 

·                      Szkolenia terapeutów SI organizuje i nadzoruje Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej (SI) w Warszawie.

·                     Przykłady niektórych zachowań, których podłożem jest problem w procesach integracji sensorycznej:

Ø                   dziecko nie lubi być głaskane czy przytulane, nie lubi mycia twarzy, czesania włosów, odmawia lepienia z plasteliny, bądź malowania palcami – z dużym prawdopodobieństwem ma zaburzenia w odbiorze bodźców czuciowych nazywane obronnością (nadwrażliwością) dotykową,

Ø                   dziecko ma trudności ze wspinaniem się po drabince (np. wchodzi wyżej tylko nogami nie dołączając do tego pracy rąk), nie potrafi rozhuśtać się samo na huśtawce – są to objawy dyspraksji (trudności w planowaniu ruchowym o podłożu zaburzeń w integracji wrażeń wzrokowo-proprioceptywno-przedsionkowych),

Ø                   dziecko bardziej zainteresowane jest odgłosami zza okna, niż bajką, którą opowiada mu mama lub pani w przedszkolu – bardzo możliwe, że mamy u niego do czynienia z rozpraszalnością uwagi typu słuchowego i krótkotrwałą koncentracją,

Ø                    dziecko uporczywie myli litery b i d, w i m – to przejawy zaburzeń w różnicowaniu prawo-lewo, orientacji przestrzennej, a sięgając głębiej ma deficyty wizualno-przedsionkowe,

Ø                    6-latek nie potrafiący odbijać piłki, łapać jej i rzucać do innego dziecka ma problemy z integracją wzrokowo-ruchową o podłożu deficytu w funkcjonowaniu systemu przedsionkowego. 

Ø                    Przykłady takie można by długo mnożyć.

Czy dzieci z powyższych przykładów po prostu wyrosną ze swoich problemów? Nie. Raczej problemy te będą „rosły” wraz z nimi.

Obserwujmy więc uważnie nasze dzieci.

Nie bagatelizujmy ich niewielkich nawet trudności, aby mogły rozwijać pełnię swoich potencjalnych możliwości.

 

Gabinet Terapii Metodą Integracji Sensorycznej (SI) mieści się przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonej Górze, Plac Matejki 1 tel. (068) 324 16 95

 

 
   WSTECZ                        DALEJ