BIBLIOTERAPIA

(zestawienie  bibliograficzne)

 

1.      Andrzejewska  Agnieszka : Biblioterapia w podmiotowym podejściu do osób niepełnosprawnych // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2001, nr 1, s. 29–31

 

2.      BARANOWICZ  Krystyna : Biblioterapia // Edukacja i Dialog. – 1999, nr 2, s. 34–40

         Wpływ lektur szkolnych na kontakty społeczne między uczniami niepełnosprawnymi a pełnosprawnymi

 

3.      Borecka  Irena : Bibliotekarz – biblioterapeuta // Poradnik Bibliotekarza. – 1991, nr 6, s. 13–15

 

4.      Borecka  Irena : Biblioterapia formą terapii pedagogicznej : skrypt dla studentów pedagogiki. – Wałbrzych : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2001. – 96, [1] s.

 

5.      Borecka  Irena : Biblioterapia – poglądy, doświadczenia // Poradnik Bibliotekarza. – 1991, nr 1/2, s. 10–12

 

6.      Borecka  Irena : Biblioterapia – warto spróbować // Biblioteka w szkole – 1998, nr 9, s. 11–14

 

7.      BORECKA  Irena : Biblioterapia w szkole czyli o doskonaleniu nauczycieli bibliotekarzy // Biblioteka w Szkole. – 2000, nr 9, s. 22–23

 

8.      Borecka  Irena : Elementy biblioterapii w domach dziecka // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze. – 1995, nr 9, s. 25–27

 

9.      BORECKA  Irena : Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne już działa // Poradnik Bibliotekarza. – 1998, nr 10, s. 16–18

 

10.       BUKOWSKA  Iwona : Czy potrzebne są pracownie biblioterapeutyczne? // Poradnik Bibliotekarza. – 1998, nr 6, s. 22–23

 

11.       CYBULSKA  Ewa : Biblioterapia jako metoda pedagogiki specjalnej – seminarium WSPS // Szkoła Specjalna. – 1997, nr 3, s. 176–177

 

12.       CZAJKOWSKI  Franciszek : Ośrodek czytelnictwa chorych i niepełnosprawnych w Toruniu // Szkoła Specjalna. – 1996, nr 4, s. 234–238

 

13.       CZAJKOWSKI  Franciszek : Prawo do czytania : dziesięć lat działalności Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych w Toruniu // Poradnik Bibliotekarza. – 1994, nr 6, s. 9–12

 

14.       DRAWNEL Ewa : Biblioterapia dzieci niepełnosprawnych // Poradnik Bibliotekarza. – 1998, nr 7/8, s. 38–40

 

15.       DRZEWIECKI  Marcin,  GOSIEWSKI  Jan : Książka wobec dzieci chorych // Poradnik Bibliotekarza. – 1996, nr 1, s. 8–10

 

16.       Dudzikowska  Małgorzata,  Tomasik  Ewa : O biblioterapii reminiscencyjnej // Szkoła Specjalna. – 1998, nr 4, s. 279–284

 

17.       GODZIC–ŻYWICKA  Dorota,  PATALONG  Justyna : Książka w życiu niewidomych : działalność Oddziału Książki Mówionej MBP w Katowicach // Poradnik Bibliotekarza. – 1997, nr 5, s. 4–6

 

18.       IPPOLDT  Lidia : Formy pracy z niepełnosprawnym czytelnikiem indywidualnym // Bibliotekarz. – 1995, nr 5, s. 21–25

 

19.       IPPOLDT  Lidia : Wartości terapeutyczne lektur szkolnych // Poradnik Bibliotekarza. – 1994, nr 9, s. 1–3

 

20.       IPPOLDT  Lidia : Z doświadczeń w pracy z czytelnikami specjalnej troski // Poradnik Bibliotekarza. – 1995, nr 4, s. 9–10

 

21.       KOZAKIEWICZ  Wanda : Sacrum w biblioterapii // Bibliotekarz. – 1991, nr 9, s. 15–16

 

22.       KRUSZEWSKI  Tomasz : Książka jako narządzie terapeutyczne // Wychowanie na co Dzień. – 1999, nr 1/2, s. 12–13

 

23.       Kruszewski  Tomasz : Terapeutyczny charakter materiałów czytelniczych // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2000, nr 1, s. 45–47

 

24.       KRUSZEWSKI  Tomasz : Terapia słowa // Problemy Alkoholizmu. – 2001, nr 1, s. 12–13

 

25.       LEWY  Arkadiusz : Współpraca bibliotekarza z czytelnikiem sprawnym inaczej w oddziale książki mówionej // Bibliotekarz. – 1995, nr 10, s. 27–28

 

26.       MISZCZUK  Roman : Czytelnictwo i biblioterapia w szkołach szpitalnych Warszawy // Bibliotekarz. – 1991, nr 10, s. 15–17

 

27.       MOLICKA  Maria : Bajkoterapia : o lękach dzieci i nowej metodzie terapii. – Poznań : Wydawnictwo „Media Rodzina”, 2002. – 222 s.

 

28.       Niedźwiecka  Maria : Biblioterapia jako jedna z metod kształtowania osobowości dziecka z upośledzeniem umysłowym na lekcjach języka polskiego // Szkoła Specjalna. – 2000, nr 4, s. 211–214

 

29.       NIEMCZYKOWA  Aleksandra : Książka w życiu ludzi niepełnosprawnych // Poradnik Bibliotekarza. – 1992, nr 4, s. 6–9

 

30.       OSSOWSKI  Roman : Biblioterapia niepełnosprawnych // Bibliotekarz. – 1991, nr 1, s. 17–20

 

31.       Paradowska  Elżbieta : Seminarium z cyklu "Biblioterapia jako metoda pedagogiki specjalnej" : (20.10.1995, WSPS w Warszawie) // Szkoła Specjalna. – 1996, nr 2, s. 115–117

 

32.       PAWEŁCZAK–GEDYK  Anna : O programie biblioterapeutycznym realizowanym w Ośrodku dla Niewidomych w Laskach // Bibliotekarz. – 1992, nr 7/8, s. 29–30

 

33.       PYTKA  Marta : Bajka, bajkoterapia, wychowanie... // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2002, nr 4, s. 38–42

 

34.       SADOWSKA  Anna,  SOBIESKA  Grażyna,  SAWICKI  Marek : O programie biblioterapeutycznym w zakładzie dla niedostosowanych społecznie // Bibliotekarz. – 1992, nr 9, s. 17–18

 

35.       SAMONEK  Ewa : Praca z czytelnikiem niepełnosprawnym w Bibliotece Centralnej Polskiego Związku Niewidomych // Bibliotekarz. – 1993, nr 11, s. 15–17

 

36.       STADNICKA  Janina : Terapia dzieci muzyką, ruchem i mową. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998. – 319, [1] s.

 

37.       SZOCKI  Józef : Funkcjonowanie biblioteki i książki wśród dzieci niewidomych : (na przykładzie Ośrodka Szkolno–Wychowawczego we Wrocławiu) // Poradnik Bibliotekarza. – 1992, nr 6, s. 14-16

 

38.       SZULC  Wita : Biblioterapia – model polski // Bibliotekarz. – 1991, nr 7/8, s. 19–22

 

39.       Tomasik  Ewa : Biblioterapia jako metoda pedagogiki specjalnej // Szkoła Specjalna. – 1991, nr 2/3, s. 128–133

 

40.       Tomasik  Ewa : Biblioterapia jako metoda pedagogiki specjalnej : (podsumowanie programu z lat 1989-96) // Szkoła Specjalna. – 1998, nr 1, s. 16–20

 

41.       Tomasik  Ewa : Zastosowanie biblioterapii w grupie dzieci niewidomych // Bibliotekarz. – 1992, nr 7/8, s. 22–24, 29

 

42.       WOŹNICZKA–PARUZEL  Bronisława : Praca z czytelnikiem niepełnosprawnym i chorym w programach kształcenia bibliotekarzy // Bibliotekarz. – 1995, nr 3, s. 14–18

 

43.       ZYBERT  Barbara : Biblioterapia w pracy z dziećmi niedostosowanymi społecznie // Bibliotekarz. – 1992, nr 1, s. 16–19

 

44.       ZYBERT  Elżbieta  Barbara : Eksperyment biblioterapeutyczny wśród niedostosowanych społecznie // Bibliotekarz. – 1992, nr 9, s. 14–16

 

 

POPRZEDNIE          WYKAZ  ZESTAWIEŃ          NASTĘPNE