PEDAGOGICZNA  BIBLIOTEKA  WOJEWÓDZKA w Zielonej Górze

FILIA  W  LUBSKU

68-300  LUBSKO     ul. Bohaterów 2  

tel. 68 3721530       e-mail:  lubsko@pbw.zgora.pl

 

 

BIBLIOTERAPIA

zestawienie  bibliograficzne  w  wyborze  za  lata  2003–2013

Opracowanie Ewa Caputa 

Wydawnictwa zwarte

1.      BIBLIOTERAPIA  w praktyce : poradnik dla nauczycieli, wychowawców i terapeutów / pod red. Eweliny J. Koniecznej. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2005. – 263, [3] s. ; 24 cm. – Bibliogr. s. [265].
ISBN  83–7308–602–1

2.      BORECKA,  Irena
Z motylem w tle : o baśni w biblioterapii i terapii pedagogicznej / Irena Borecka. – Wałbrzych : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2004. – 142 s. : il. ; 21 cm.
ISBN  83–88425–21–8

3.      DIAGNOSTYCZNA  i terapeutyczna funkcja biblioteki : materiały konferencji, Wrocław, 25–26 września 2003 r. / pod red. Stefana Kubowa. – Wrocław : Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2003. – 121 s. ; 24 cm. – Bibliogr. przy rozdz.
ISBN  85–89518–05–8

4.      SZEFLER,  Elżbieta
Przeciw przemocy w szkole : literatura biblioterapeutyczna / Elżbieta Szefler. – Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMedia, 2010. – 101 s. ; 21 cm. – (Profilaktyka Na Co Dzień). – Bibliogr. S. 88–100.
ISBN  978–83–61849–77–3

Rozprawy, artykuły z wydawnictw zbiorowych

5.      CZERWIŃSKA,  Małgorzata
Biblioterapia / Małgorzata Czerwińska // W : Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A–F / [red. nauk. i przewodn. kom. red. Tadeusz Pilch ; aut. 1 t. Krystyna Ablewicz i in.]. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2003. – S. 380–386.
ISBN  83–88149–92–X

6.      OKRASA,  Marzena
Biblioterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą / Marzena Okrasa // W : Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela / pod red. nauk. Danuty Wosik–Kawali, Teresy Zubrzyckiej–Maciąg. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011. – S. 207–226.
ISBN  978–83–7587–572–0

7.      SAGANOWSKA,  Ewa
Biblioterapia w resocjalizacji więźniów – wybrane problemy / Ewa Saganowska, Paweł Szczepaniak // W : Terapia w resocjalizacji. Cz. 2, Ujęcie praktyczne / pod red. Andrzeja Rejznera, Pawła Szczepaniaka. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, cop. 2009. – S. 275–300.
ISBN  978–83–62015–02–3

8.      SAWICKA,  Katarzyna
Źródła doświadczeń korekcyjnych / Katarzyna Sawicka // W : Terapia dzieci i młodzieży : metody i techniki pomocy psychopedagogicznej / pod red. nauk. Iwony Dąbrowskiej–Jabłońskiej. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2006. – S. 68–78.
ISBN  978-83-7308-485-8

Artykuły z czasopism

9.      ALEKSANDROWICZ,  Renata
Potrzeby osób wymagających szczególnej pomocy i możliwości ich realizacji w bibliotece szkolnej / Renata Aleksandrowicz // Biblioteka w Szkole. – 2004, nr 5, s. 2–5

10.       BIAŁOŃ–SIUDA,  Alicja
Adaptacja uczniów klasy I szkoły podstawowej do środowiska szkolnego : program wychowawczy z elementami biblioterapii / Alicja Białoń–Siuda, Monika Lewandowska // Biblioteka w Szkole. – 2007, nr 5, s. 20–21

11.       BIBRZYCKA,  Jadwiga
Bajkoterapia / Jadwiga Bibrzycka // Świetlica w Szkole. – 2009, nr 1, s. 16

12.       BISZ,  Agnieszka
Gdy potwór się śni : jak pomóc dzieciom w zasypianiu? / Agnieszka Bisz // Wychowanie w Przedszkolu. – 2010, nr 10, s. 42–46

13.       BOROWSKA,  Anna
Przezorność i uczynność : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych / Anna Borowska // Biblioteka w Szkole. – 2011, nr 11, s. 14

14.       BOT,  Jolanta
Terapia bajką / Jolanta Bot // Wychowanie w Przedszkolu. – 2008, nr 5, s. 53–56

15.       BUDZYŃSKA,  Kamila
Bajki terapeutyczne i ich rola / Kamila Budzyńska // Życie Szkoły. – 2013, nr 11, s. 8–9

16.       BUKOWSKA,  Iwona
Oswajać lęki / Iwona Bukowska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2009, nr 9,
s. 33–38

17.       CHACHUŁA,  Maria
Każdy z nas jest wyjątkowy! : program zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klas IV–VI szkoły podstawowej / Maria Chachuła // Biblioteka w Szkole. – 2007, nr 11,
s. 8–10

18.       CHMIELEWSKA,  Olga
Biblioterapia / Olga Chmielewska // Życie Szkoły. – 2005, nr 10, s. 29–31

19.       CHOJNACKA,  Katarzyna
Biblioterapia w pracy z grupą / Katarzyna Chojnacka // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze. – 2005, nr 2, s. 23–26

20.       CICHOŃ–PIASECKA,  Małgorzata
Baśnioterapia w rehabilitacji dzieci upośledzonych umysłowo / Małgorzata Cichoń–Piasecka // Szkoła Specjalna. – 2005, nr 1, s. 53–58

21.       CYRKLAFF,  Magdalena
Wykorzystanie fragmentów powieści Josteina Gaardera do tworzenia warsztatów biblioterapeutycznych / Magdalena Cyrklaff // Wychowanie na co Dzień. – 2007, nr 6, dod. „Wkładka Metodyczna” s. I–III

22.       FRANASZCZUK–TRUSZKOWSKA,  Marta
Program „Jak dobrze być razem” – wybrane scenariusze biblioterapeutycznych zajęć integracyjnych w klasie pierwszej szkoły podstawowej / Marta Franaszczuk–Truszkowska // Wychowanie na co Dzień. – 2007, nr 1/2, dod. „Wkładka Metodyczna” s. I–IV

23.       GAJEK,  Grażyna
Haiku – słowa–motyle, słowa–kropelki rosy, słowa–szum strumyka : przykład poezjoterapii / Grażyna Gajek // Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 4, s. 13–14

24.       GAJEK,  Grażyna
Książka prostuje kręte ścieżki życia : program biblioterapeutyczny dla uczniów klas V i VI szkoły podstawowej / Grażyna Gajek // Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 4, s 10–12

25.       GAJEK,  Grażyna
Na niepowodzenia w szkole – magiczna moc bajkoterapii : scenariusz zajęć z wykorzystaniem „Bajki o mróweczce” Marii Molickiej / Grażyna Gajek // Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 5, s. 15–16

26.       GAJEK,  Grażyna
Wysyłaj ludziom eksperymentalne sygnały dobra : scenariusz zajęć na podstawie fragmentu powieści Małgorzaty Musierowicz „Kwiat kalafiora” / Grażyna Gajek // Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 6, s. 18–19

27.       GALLOS,  Sylwia
Biblioterapia – terapia i wychowanie przez czytanie / Sylwia Gallos // Życie Szkoły. – 2013, nr 2, s. 8–10

28.       GRABOWSKA,  Tatiana
Przeciw przemocy w szkole : literatura biblioterapeutyczna / Tatiana Grabowska // Życie Szkoły. – 2011, nr 3, s. 60–62

29.       GRACZYK,  Agnieszka
Biblioterapia : zestawienie bibliograficzne / Agnieszka Graczyk // Wszystko dla Szkoły. – 2010, nr 2, s. 23–24

30.       GROMEK,  Renata
Bajkoterapia w szkole podstawowej / Renata Gromek // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 12, s. 5–6

31.       GROMEK,  Renata
Rozmowa z innymi : scenariusz biblioterapeutyczny / Renata Gromek // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 12, s. 7

32.       GROMEK,  Renata
Rozmowa z samym sobą : scenariusz biblioterapeutyczny / Renata Gromek // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 12, s. 6–7

33.       GRUDNIEWSKA,  Ewa
Terapia z wykorzystaniem baśni / Ewa Grudniewska, Beata Kubasińska // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze. – 2004, nr 10, s. 47–48

34.       HALICKA,  Mariola
Poradzę sobie ze złością : konspekt zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klasy III szkoły podstawowej / Mariola Halicka // Biblioteka w Szkole. – 2006, nr 10,
s. 18–19

35.       HOCKUBA,  Jadwiga A.
Sprawy ważne : akceptacja siebie / Jadwiga A. Hockuba // Wychowanie w Przedszkolu. – 2012, nr 5, s. 56

36.       HOFFMANN,  Beata
Bajka terapeutyczna jako środek oddziaływań psychokorekcyjnych / Beata Hoffmann // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze. – 2012, nr 10, s. 24–28

37.       HOFFMANN,  Joanna
Biblioterapia w pracy nauczyciela świetlicy / Joanna Hoffmann // Świetlica w Szkole. – 2011, nr 2, s. 9

38.       JAK  „jeża” pozbawić kolców? : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych / Iwona Bulik [i in.] // Biblioteka w Szkole. – 2004, nr 2, s. 10

39.       JAROSZEWSKA,  Anna
Niepełnosprawni są wśród nas : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów gimnazjum / Anna Jaroszewska, Joanna Mazińska, Anna Heinrich // Biblioteka w Szkole. – 2004, nr 10, s. 17

40.       JASIAK,  Elżbieta
Program biblioterapii dla ucznia z nauczaniem indywidualnym / Elżbieta Jasiak // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 12, s. 11–13

41.       JOHN,  Katarzyna
Igła do cerowania : czyli dobrze mieć poczucie własnej wartości / Katarzyna John // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 12, s. 14–15

42.       JOHN,  Katarzyna
Kochamy mimo odmienności : scenariusz baśnioterapii / Katarzyna John // Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 12, s. 16

43.       JOHN,  Katarzyna
Księżniczka na ziarnku grochu : czyli o prawdzie w życiu : scenariusz baśnioterapii / Katarzyna John // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 12, s. 14–15

44.       JOHN,  Katarzyna
Zajęcia kółka czytelniczego a biblioterapia / Katarzyna John // Biblioteka w Szkole. – 2010, nr 10, s. 17

45.       KAJL–JANKOWSKA,  Teresa
Rozejrzyj się, nie jesteś sam! : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych / Teresa Kajl–Jankowska // Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 12, s. 17

46.       KLEIN,  Aldona
Książka – zabawka w biblioterapii / Aldona Klein // Wychowanie w Przedszkolu. – 2011, nr 1, s. 27–28

47.       KLIMOWICZ,  Katarzyna
Program edukacyjny on–line „Opowieści z Pacynkowa” – bawi i uczy / Katarzyna Klimowicz, Monika Staniszewska ; rozm. przepr. Ewa Przepiórzyńska // Życie Szkoły. – 2012, nr 7, s. 14–15

48.       KONIECZNA,  Ewelina Justyna
Biblioterapia pedagogiczna / Ewelina Justyna Konieczna // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2003, nr 1, s. 30–33

49.       KONOPNICKA,  Iwona
Terapia czytelnicza / Iwona Konopnicka // Życie Szkoły. – 2007, nr 5, s. 12–16

50.       KRAMARCZYK,  Ewa
Bajki szczególne, bajki terapeutyczne / Ewa Kramarczyk // Życie Szkoły. – 2007, nr 10, s. 10–13

51.       KRUSZEWSKI,  Tomasz
„Z Franklinem pod namiot” – zajęcia czytelnicze z elementami biblioterapii / Tomasz Kruszewski, Justyna Pałka // Wychowanie na co Dzień. – 2012, nr 6, dod. „Wkładka Metodyczna” s. I–IV

52.       KRUSZEWSKI,  Tomasz
Cyberbiblioterapia – o wadach nowoczesnego kształcenia / Tomasz Kruszewski // Wychowanie na co Dzień. – 2008, nr 3, s. 6–8

53.       KWIECIEŃ,  Maria
Klechda o żywej wodzie : scenariusz lekcji „żywego słowa” z elementami biblioterapii : dla uczniów klasy III szkoły podstawowej / Maria Kwiecień // Biblioteka w Szkole. – 2012, nr 4, s. 20

54.       LABRYGA,  Sonia
Biblioterapia w pracy domu dziecka / Sonia Labryga // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze. – 2005, nr 8, s. 36–37

55.       LACH,  Monika
Mieć czy być? : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych : dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej / Monika Lach // Biblioteka w Szkole. – 2013, nr 4, s. 16–17

56.       LEJOWSKA,  Ewa
"Baśniowe spotkania" : w pracy rewalidacyjnej z dziećmi o obniżonych możliwościach intelektualnych / Ewa Lejowska, Jan Fedczak // Wszystko dla Szkoły. – 2008, nr 2, s. 9–12

57.       LUBOS,  Adam
Jak radzić sobie ze złością? : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klas IV–VI szkoły podstawowej / Adam Lubos // Biblioteka w Szkole. – 2006, nr 10, s. 19

58.       LUBOWIECKA,  Jadwiga
Bajki pomagają dzieciom oswoić lęk / Jadwiga Lubowiecka // Wychowanie w Przedszkolu. – 2011, nr 5, s. 12–[17]

59.       MARKOWICZ,  Lucyna
Bajka w pracy z dziećmi / Lucyna Markowicz // Świetlica w Szkole. – 2009, nr 3, s. 21

60.       MOLICKA,  Maria
Bajki terapeutyczne / Maria Molicka // Życie Szkoły. – 2004, nr 2, s. 9–14

61.       MOLICKA,  Maria
Baśniowa terapia / Maria Molicka // Psychologia w Szkole. – 2005, nr 4, s. 63–71

62.       MOLICKA,  Maria
Magiczna siła baśni : wywiad z Marią Molicką / Maria Molicka ; rozm. przepr. Emilia Mela // Życie Szkoły. – 2007, nr 5, s. 53–56

63.       MYTKO,  Marta
Co mam ci szepnąć, byś zakwitł? – przez bajkę do potrzeb dziecka / Marta Mytko // Życie Szkoły. – 2013, nr 11, s. 12–[14]

64.       NIEDŹWIECKA,  Marta
Bajkoterapia / Marta Niedźwiecka // Wychowanie w Przedszkolu. – 2008, nr 11, s. 60

65.       NOWACZYK,  Beata
Terapeutyczna rola biblioteki szkolnej / Beata Nowaczyk // Wychowanie na co Dzień. – 2007, nr 3, s. 14–15

66.       OCH,  Katarzyna
Rola bajki w edukacji / Katarzyna Och // Wychowanie w Przedszkolu. – 2003, nr 10, s. 18–21

67.       SADOWSKA,  Katarzyna
Arteterapia w edukacji wczesnoszkolnej / Katarzyna Sadowska // Życie Szkoły. – 2013, nr 6, s. 4–7

68.       SCHEFFS,  Krystyna
Moja rodzina – „szczęśliwe gniazdo” czy „wielka pustynia”? : scenariusz zajęć dla III klasy gimnazjum / Krystyna Scheffs // Wszystko dla Szkoły. – 2008, nr 11, s. 9

69.       SIERADZKA,  Izabela
Hobbit, czyli tam i z powrotem : scenariusze biblioterapeutyczne / Izabela Sieradzka // Biblioteka w Szkole. – 2006, nr 12, s. 22–23

70.       SKWARKA,  Ewa
Oswoić emocje / Ewa Skwarka // Wychowanie w Przedszkolu. – 2010, nr 3, s. 30–34

71.       SZCZEPANIAK,  Paweł
Biblioterapia jako odmiana terapii pedagogicznej / Paweł Szczepaniak // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2009, nr 3/4, s. 26–33

72.       SZEFLER,  Elżbieta
Biblioterapia w przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej / Bożena Szefler // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze. – 2010, nr 8, s. 35–47

73.       SZEFLER,  Elżbieta
O przemocy rówieśniczej i nowych książkach biblioterapeutycznych / Elżbieta Szefler // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze. – 2011, nr 8, s. 21–29

74.       SZELIGA,  Katarzyna
Lecznica dla duszy / Katarzyna Szeliga // Życie Szkoły. – 2007, nr 10, s. 22–27

75.       SZULC,  Wita
Bajki nie–bajki i bajkoterapia / Wita Szulc // Życie Szkoły. – 2006, nr 6, s. 5–11

76.       ŚWIERCZYŃSKA,  Mariola
Biblioterapia : szkolenie dla nauczycieli / Mariola Świerczyńska // Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 12, s. 13–15

77.       TOMALKA–SADOWNIK,  Agnieszka
Żabi list : bajka ekologiczna / Agnieszka Tomalka–Sadownik // Życie Szkoły. – 2008, nr 6, s. 33–37

78.       WALCZAK,  Joanna
Prowadzę zajęcia z elementami biblioterapii / Joanna Walczak // Biblioteka w Szkole. – 2004, nr 1, s. 9

79.       WAWRYK,  Lidia
Zastosowanie bajek w pracy profilaktycznej wychowawcy / Lidia Wawryk, Krzysztof Grala // Wychowanie na co Dzień. – 2013, nr 1/2, dod. „Wkładka Metodyczna” s. I–III

80.       WLAZŁO,  Marcin
O walorach i ograniczeniach bajkoterapii jako metody pracy pedagogicznej / Marcin Wlazło // Wychowanie na co Dzień. – 2012, nr 1/2, s. 24–28

81.       WNĘK,  Joanna
O bajkoterapii / Joanna Wnęk // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze. – 2004, nr 9, s. 56–58

82.       WRÓBEL,  Małgorzata
Nie taki mrok straszny / Małgorzata Wróbel // Wychowanie w Przedszkolu. – 2010, nr 10, s. 48–49

83.       WUJEK,  Monika
Atmosfera cudowności... : o baśni w wychowaniu i terapii / Monika Wujek // Życie Szkoły. – 2003, nr 1, s. 42–43

84.       WYGLĘDOWSKA,  Emilia
Biblioterapia w edukacji dziecka niepełnosprawnego intelektualnie / Emilia Wyględowska // Biblioteka w Szkole. – 2010, nr 6, s. 12–14

85.       WYGLĘDOWSKA,  Emilia
Co to znaczy opiekować się kimś? : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej / Emilia Wyględowska // Biblioteka w Szkole. – 2007, nr 11, s. 11–12

86.       WYGLĘDOWSKA,  Emilia
Dziecko dyslektyczne z zaniżoną samooceną w bibliotece szkolnej / Emilia Wyględowska // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 5, s. 8–10

87.       WYGLĘDOWSKA,  Emilia
Księżniczka : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klas 0–I szkoły podstawowej / Emilia Wyględowska // Biblioteka w Szkole. – 2007, nr 9, s. 14–15

88.       ZIAJA,  Grażyna
Przeciw wykluczeniu : przykład pracy metodą projektu z wykorzystaniem biblioterapii / Grażyna Ziaja // Biblioteka w Szkole. – 2013, nr 2, s. 18

 Lubsko, dn. 29.05.2014 r.

 

 

BIBLIOTERAPIA

(zestawienie  bibliograficzne)

 

1.      Andrzejewska  Agnieszka : Biblioterapia w podmiotowym podejściu do osób niepełnosprawnych // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2001, nr 1, s. 29–31

 

2.      BARANOWICZ  Krystyna : Biblioterapia // Edukacja i Dialog. – 1999, nr 2, s. 34–40

         Wpływ lektur szkolnych na kontakty społeczne między uczniami niepełnosprawnymi a pełnosprawnymi

 

3.      Borecka  Irena : Bibliotekarz – biblioterapeuta // Poradnik Bibliotekarza. – 1991, nr 6, s. 13–15

 

4.      Borecka  Irena : Biblioterapia formą terapii pedagogicznej : skrypt dla studentów pedagogiki. – Wałbrzych : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2001. – 96, [1] s.

 

5.      Borecka  Irena : Biblioterapia – poglądy, doświadczenia // Poradnik Bibliotekarza. – 1991, nr 1/2, s. 10–12

 

6.      Borecka  Irena : Biblioterapia – warto spróbować // Biblioteka w szkole – 1998, nr 9, s. 11–14

 

7.      BORECKA  Irena : Biblioterapia w szkole czyli o doskonaleniu nauczycieli bibliotekarzy // Biblioteka w Szkole. – 2000, nr 9, s. 22–23

 

8.      Borecka  Irena : Elementy biblioterapii w domach dziecka // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze. – 1995, nr 9, s. 25–27

 

9.      BORECKA  Irena : Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne już działa // Poradnik Bibliotekarza. – 1998, nr 10, s. 16–18

 

10.       BUKOWSKA  Iwona : Czy potrzebne są pracownie biblioterapeutyczne? // Poradnik Bibliotekarza. – 1998, nr 6, s. 22–23

 

11.       CYBULSKA  Ewa : Biblioterapia jako metoda pedagogiki specjalnej – seminarium WSPS // Szkoła Specjalna. – 1997, nr 3, s. 176–177

 

12.       CZAJKOWSKI  Franciszek : Ośrodek czytelnictwa chorych i niepełnosprawnych w Toruniu // Szkoła Specjalna. – 1996, nr 4, s. 234–238

 

13.       CZAJKOWSKI  Franciszek : Prawo do czytania : dziesięć lat działalności Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych w Toruniu // Poradnik Bibliotekarza. – 1994, nr 6, s. 9–12

 

14.       DRAWNEL Ewa : Biblioterapia dzieci niepełnosprawnych // Poradnik Bibliotekarza. – 1998, nr 7/8, s. 38–40

 

15.       DRZEWIECKI  Marcin,  GOSIEWSKI  Jan : Książka wobec dzieci chorych // Poradnik Bibliotekarza. – 1996, nr 1, s. 8–10

 

16.       Dudzikowska  Małgorzata,  Tomasik  Ewa : O biblioterapii reminiscencyjnej // Szkoła Specjalna. – 1998, nr 4, s. 279–284

 

17.       GODZIC–ŻYWICKA  Dorota,  PATALONG  Justyna : Książka w życiu niewidomych : działalność Oddziału Książki Mówionej MBP w Katowicach // Poradnik Bibliotekarza. – 1997, nr 5, s. 4–6

 

18.       IPPOLDT  Lidia : Formy pracy z niepełnosprawnym czytelnikiem indywidualnym // Bibliotekarz. – 1995, nr 5, s. 21–25

 

19.       IPPOLDT  Lidia : Wartości terapeutyczne lektur szkolnych // Poradnik Bibliotekarza. – 1994, nr 9, s. 1–3

 

20.       IPPOLDT  Lidia : Z doświadczeń w pracy z czytelnikami specjalnej troski // Poradnik Bibliotekarza. – 1995, nr 4, s. 9–10

 

21.       KOZAKIEWICZ  Wanda : Sacrum w biblioterapii // Bibliotekarz. – 1991, nr 9, s. 15–16

 

22.       KRUSZEWSKI  Tomasz : Książka jako narządzie terapeutyczne // Wychowanie na co Dzień. – 1999, nr 1/2, s. 12–13

 

23.       Kruszewski  Tomasz : Terapeutyczny charakter materiałów czytelniczych // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2000, nr 1, s. 45–47

 

24.       KRUSZEWSKI  Tomasz : Terapia słowa // Problemy Alkoholizmu. – 2001, nr 1, s. 12–13

 

25.       LEWY  Arkadiusz : Współpraca bibliotekarza z czytelnikiem sprawnym inaczej w oddziale książki mówionej // Bibliotekarz. – 1995, nr 10, s. 27–28

 

26.       MISZCZUK  Roman : Czytelnictwo i biblioterapia w szkołach szpitalnych Warszawy // Bibliotekarz. – 1991, nr 10, s. 15–17

 

27.       MOLICKA  Maria : Bajkoterapia : o lękach dzieci i nowej metodzie terapii. – Poznań : Wydawnictwo „Media Rodzina”, 2002. – 222 s.

 

28.       Niedźwiecka  Maria : Biblioterapia jako jedna z metod kształtowania osobowości dziecka z upośledzeniem umysłowym na lekcjach języka polskiego // Szkoła Specjalna. – 2000, nr 4, s. 211–214

 

29.       NIEMCZYKOWA  Aleksandra : Książka w życiu ludzi niepełnosprawnych // Poradnik Bibliotekarza. – 1992, nr 4, s. 6–9

 

30.       OSSOWSKI  Roman : Biblioterapia niepełnosprawnych // Bibliotekarz. – 1991, nr 1, s. 17–20

 

31.       Paradowska  Elżbieta : Seminarium z cyklu "Biblioterapia jako metoda pedagogiki specjalnej" : (20.10.1995, WSPS w Warszawie) // Szkoła Specjalna. – 1996, nr 2, s. 115–117

 

32.       PAWEŁCZAK–GEDYK  Anna : O programie biblioterapeutycznym realizowanym w Ośrodku dla Niewidomych w Laskach // Bibliotekarz. – 1992, nr 7/8, s. 29–30

 

33.       PYTKA  Marta : Bajka, bajkoterapia, wychowanie... // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2002, nr 4, s. 38–42

 

34.       SADOWSKA  Anna,  SOBIESKA  Grażyna,  SAWICKI  Marek : O programie biblioterapeutycznym w zakładzie dla niedostosowanych społecznie // Bibliotekarz. – 1992, nr 9, s. 17–18

 

35.       SAMONEK  Ewa : Praca z czytelnikiem niepełnosprawnym w Bibliotece Centralnej Polskiego Związku Niewidomych // Bibliotekarz. – 1993, nr 11, s. 15–17

 

36.       STADNICKA  Janina : Terapia dzieci muzyką, ruchem i mową. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998. – 319, [1] s.

 

37.       SZOCKI  Józef : Funkcjonowanie biblioteki i książki wśród dzieci niewidomych : (na przykładzie Ośrodka Szkolno–Wychowawczego we Wrocławiu) // Poradnik Bibliotekarza. – 1992, nr 6, s. 14-16

 

38.       SZULC  Wita : Biblioterapia – model polski // Bibliotekarz. – 1991, nr 7/8, s. 19–22

 

39.       Tomasik  Ewa : Biblioterapia jako metoda pedagogiki specjalnej // Szkoła Specjalna. – 1991, nr 2/3, s. 128–133

 

40.       Tomasik  Ewa : Biblioterapia jako metoda pedagogiki specjalnej : (podsumowanie programu z lat 1989-96) // Szkoła Specjalna. – 1998, nr 1, s. 16–20

 

41.       Tomasik  Ewa : Zastosowanie biblioterapii w grupie dzieci niewidomych // Bibliotekarz. – 1992, nr 7/8, s. 22–24, 29

 

42.       WOŹNICZKA–PARUZEL  Bronisława : Praca z czytelnikiem niepełnosprawnym i chorym w programach kształcenia bibliotekarzy // Bibliotekarz. – 1995, nr 3, s. 14–18

 

43.       ZYBERT  Barbara : Biblioterapia w pracy z dziećmi niedostosowanymi społecznie // Bibliotekarz. – 1992, nr 1, s. 16–19

 

44.       ZYBERT  Elżbieta  Barbara : Eksperyment biblioterapeutyczny wśród niedostosowanych społecznie // Bibliotekarz. – 1992, nr 9, s. 14–16

 

 

POPRZEDNIE          WYKAZ  ZESTAWIEŃ          NASTĘPNE