PEDAGOGICZNA  BIBLIOTEKA  WOJEWÓDZKA w Zielonej Górze

FILIA  W  LUBSKU

68-300  LUBSKO     ul. Bohaterów 2  

tel. 68 3721530       e-mail:  lubsko@pbw.zgora.pl

 

 

NAUCZYCIEL  WYCHOWAWCA
(
zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1999-2005)

 

Wydawnictwa zwarte 

1.       BABIUCH, Małgorzata
Jak współpracować z rodzicami ''trudnych'' uczniów? / Małgorzata Babiuch. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002. – 117, [1] s. ; 24 cm. – (Psychologia, Pedagogika)

2.       BANACH, Czesław
Nauczyciel / Czesław Banach // W : Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 3, M–O / [red. prowadzący encyklopedii Ewa Różycka ; aut. 3 t. Franciszek Adamski i in.]. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2004. – S. 548–553

3.       DYLAK, Stanisław
Nauczyciel – kompetencje i kształcenie zawodowe / Stanisław Dylak // W : Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 3, M–O / [red. prowadzący encyklopedii Ewa Różycka ; aut. 3 t. Franciszek Adamski i in.]. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2004. – S. 553–566

4.       JERZAK, Józef
Jak uczyć i wychowywać? : poradnik dla nauczyciela / Józef Jerzak. – Zielona Góra : Wydawnictwo LOP, 2003. – 160 s. ; 21 cm

5.       KING, Gail
Umiejętności terapeutyczne nauczyciela / Gail King ; przekł. [z ang.] Jolanta Bartosik. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003. – 120 s. ; 21 cm. – (Kompetentny Nauczyciel) (Pedagogika)

6.       KOMAR, Witold
Współczesność i nauczyciel – perspektywy edukacji bez dogmatów? : którędy do wykształcenia światłych oraz niezależnie myślących ludzi – nauczycieli : blokady i szanse? – Warszawa : Wydawnictwo „Żak”, 2000. – 387 s. ; 21 cm

7.       KOMPETENCJE nauczyciela wychowawcy / red. nauk. Krystyna Ferenz, Edward Kozioł ; Uniwersytet Zielonogórski. – Zielona Góra : Redakcja Wydawnictw Humanistyczno–Społecznych UZ, 2002. – 191 s. : il. ; 24 cm

8.       KONARZEWSKI, Krzysztof
Nauczyciel / Krzysztof Konarzewski // W : Sztuka nauczania : podręcznik dla studentów kierunków nauczycielskich. Cz. 2, Szkoła / pod red. Krzysztofa Konarzewskiego. – Wyd. 6. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. – S. 148–179

9.       KOZIOŁ, Edward
Społeczna rola nauczyciela jako wychowawcy klasy / Edward Kozioł // W : Pedagogika wobec problemów XX wieku / red. nauk. Edward Kozioł, Ewa Kobyłecka. – Zielona Góra : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2000. – S. 61–69

10.        KUPISIEWICZ, Czesław
Podstawy dydaktyki / Czesław Kupisiewicz. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2005. – 232 s. : rys. ; 24 cm. – (Literatura Pedagogiczna)

11.        MAGIER, Ewa
Wiedza utajona nauczyciela i wychowawcy – istotny predyktor skuteczności pracy profilaktycznej / Ewa Magier // W : Modelowe rozwiązania działalności profilaktycznej w grupach dzieci i młodzieży / [red. nauk. Artur Doliński] ; Lubuskie Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp., Związek Harcerstwa Polskiego. Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. – Zielona Góra : KCZL ZHP, [2003]. – S. 105–111

12.        NAUCZYCIEL – opiekun – wychowawca : (tradycje, teraźniejszość, nowe wyzwania) / pod red. Ryszarda Stankiewicza. – Zielona Góra ; Poznań : ''Eruditus'', 2002. – 399, [1] s. ; 21 cm

13.        NAUCZYCIELE i rodzice : inicjowanie procesu współpracy i doskonalenie warsztatu. Cz. 2 / red. nauk. Inetta Nowosad, Halina Jerulank. – Zielona Góra : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2002. – 222 s. : il. ; 26 cm

14.        NOWOSAD, Inetta
Nauczyciel – wychowawca czasu polskich przełomów / Inetta Nowosad. – Kraków : ''Impuls'', 2001. – 318 s. ; 24 cm

15.        OLSZAK–KRZYŻANOWSKA, Bożena
Przyszli nauczyciele – sami o sobie / Bożena Olszak–Krzyżanowska // W : Modelowe rozwiązania działalności profilaktycznej w grupach dzieci i młodzieży / [red. nauk. Artur Doliński] ; Lubuskie Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp., Związek Harcerstwa Polskiego. Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. – Zielona Góra : KCZL ZHP, [2003]. – S. 89–103

16.        RONGIŃSKA, Tatiana
Wsparcie psychologiczne w zawodzie nauczycielskim // W : Modelowe rozwiązania działalności profilaktycznej w grupach dzieci i młodzieży / [red. nauk. Artur Doliński] ; Lubuskie Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp., Związek Harcerstwa Polskiego. Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. – Zielona Góra : KCZL ZHP, [2003]. – 81–88

Artykuły z czasopism

17.       BACIUK, Renata
Wychowanie – to bliskość / Renata Baciuk // Nowe w Szkole. – 2003, [nr] 7/8, s. 37–38

18.       BARTNIK, Paweł
Być wychowawcą / Paweł Bartnik // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze. – 2001, nr 9, s. 47–48

19.       BĘDZIŃSKA–WOSIK, Bożena
Kruszenie lodów – scenariusz pierwszego spotkania wychowawcy z rodzicami uczniów w szkole podstawowej / Bożena Będzińska–Wosik // Wszystko dla Szkoły. – 2000, nr 7/8, s.27

20.       BOĆWIŃSKA–KILUK, Beata
Kilka uwag o sylwetce i powinnościach wychowawcy / Beata Boćwińska–Kiluk // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2000, nr 4, s.18–19

21.       BOGUCKA, Aneta
Zapewnienie ładu i dyscypliny w klasie / Aneta Boguska // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze. – 2001, nr 9, s. 29–31

22.       BRZEZIŃSKA, Alina
Trudny początek / Alina Brzezińska // Życie Szkoły. – 2004, nr 6, s. 44–45

23.       BURIAN, Jolanta
Rozwiązywanie problemu agresji w klasie / Jolanta Burian // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze. – 2003, [nr] 1, s. 35–37

24.       BUSS, Renata
Kompetencje wychowawcy klasowego w przezwyciężaniu negatywnych zachowań wśród uczniów / Renata Buss. // Problemy Narkomanii. – 2004, nr 3, s. 27–32

25.       CHROBAK, Stanisław
Pedagogika pytań / Stanisław Chrobak // Wychowanie na co Dzień. – 2002, nr 1, s. 28–29

26.       CIEŚLIKOWSKA, Joanna
Niepowodzenia szkolne uczniów zdolnych – jak na problem powinni spojrzeć wychowawcy / Joanna Cieślikowska // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 7/8, s. 27–30

27.       GAJEWSKA, Grażyna
Opiekun–wychowawca w opinii studentów i literaturze / Grażyna Gajewska // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze. – 1999, nr 2, s.36–39

28.       GAWRON, Elżbieta
Koncepcja współpracy wychowawcy, uczniów, rodziców / Elżbieta Gawron // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze. – 2003, [nr] 1, s. 30–33

29.       GAWRON, Urszula
Nie wywiadówki, a spotkania / Urszula Gawron // Nowa Szkoła. – 2003, nr 10, s. 18–21

30.       GŁOMSKI, Zbigniew
Wewnętrzne doskonalenie nauczycieli w pogotowiu opiekuńczym / Zbigniew Głomski // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze. – 2003, [nr] 3, s. 60–61

31.       GROENWALD, Maria
Obowiązki moralne nauczyciela z perspektywy teorii prima facie / Maria Groenwald // Wychowanie na co Dzień. – 2005, nr 7/8, s. 8–11

32.       JAŚKOWSKA, Joanna
Kompetencje nauczycieli... / Joanna Jaśkowska // Życie Szkoły. – 2003, [nr] 8, s. 472–474

33.       JĘDRZEJCZYK, Dobiesław
Eugeniusz Romer : nauczyciel i wychowawca / Dobiesław Jędrzejczyk // Geografia w Szkole. – 2004, nr 2, s. 109–111

34.       KELM, Albin
Kształtowanie więzi wzajemnych między wychowankiem i wychowawcą / Albin Kelm // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze. – 1999, nr 9, s. 13–15

35.       KELM, Albin
O potrzebie analizy i uogólniania doświadczeń wybitnych wychowawców / Albin Kelm // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze. – 1999, nr 6, s. 42–44

36.       KILIAN, Halina
Wychowawca klasy, czyli nauczyciel od wszystkiego / Kilian Halina, Kilian Józef // Nowa Szkoła. – 2000, nr 8, s. 24–26

37.       KOŁODZIEJCZYK, Tomasz
Wychowawca, guru czy terapeuta – o filozofii pracy z młodzieżą uzależnioną / Tomasz Kołodziejczyk // Problemy Narkomanii. – 2002, nr 2, s. 58–61

38.       KORZENIEWICZ, Aleksandra
Z pomocą nieakceptowanym / Aleksandra Korzeniewicz // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze. – 2001, nr 9, s. 28–29

39.       KOSTKA, Marzena
Wychowawca podwórkowy w systemie wychowania środowiskowego / Marzena Kostka // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2002, nr 1, dod. "Nasz Animator" s. 9–12

40.       KOSTKA, Marzena
Przyjaciel dzieci ulicy / Marzena Kostka // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2002, nr 2, dod. "Nasz Animator" s. 11–14

41.       KOWALIKOWSKA, Marta
Z klasy – zespół / Marta Kowalikowska. – (Mój sukces wychowawczy) // Nowe w Szkole. – 2003, [nr] 9, s. 17, 18–19

42.       KUPKA, Grażyna
Radość pomagania dzieciom / Grażyna Kupka // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2003, [nr] 4, dod. "Nasz Animator" s. 16–18

43.       ŁOBOCKI, Mieczysław
O roli nauczycieli w realizacji szkolnego programu wychowania / Mieczysław Łobocki // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze. – 1999, nr 6, s. 9–11

44.       ŁUKASIK, Joanna
Nauczyciel wychowawca we współczesnej szkole / Joanna Łukasik // Nowa Szkoła. – 2006, nr 1, s. 35–40

45.       MALINOWSKI, Jan A.
Nauczyciel jako dobry wychowawca / Jan A. Malinowski // Wychowanie na co Dzień. – 2000, nr 12, s. 7–11

46.       MASARZ, Bożena
Program ,,Jesteśmy razem'' / Bożena Masarz, Leokadia Marczuk // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze. – 2001, nr 9, s. 42–43

47.       MAZUR, Bogdan
Wychowawca klasy : założenia i rzeczywistość / Bogdan Mazur // Nowa Szkoła. – 2000, nr 8, s. 20–21

48.       MIELCZAREK, Jolanta
Próba korekty zachowania ucznia / Jolanta Mielczarek // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze. – 2003, [nr] 7, s. 48–50

49.       MISZTAL, Marek
O klasowym programie wychowawczym / Marek Misztal // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze. – 2000, nr 6, s. 45–46

50.       MROCZEK, Wiesława
Sukces wychowawczy z nauczycielem w tle / Wiesława Mroczek. – (Mój sukces wychowawczy) // Nowe w Szkole. – 2003, [nr] 12, s. 11,12, 13, 14

51.       NALASKOWSKI, Stanisław
Aktywność uczniów – wychowanków w procesie uczenia się i wychowania / Stanisław Nalaskowski // Wychowanie na co Dzień. – 2004, nr 3, s. 15–18

52.       NOCOŃ, Halina
Dekalog dobrego wychowawcy : (na podstawie literatury, własnych doświadczeń i przemyśleń) / Halina Nocoń // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 4/5, s. 6–8

53.       NOWICKA, Joanna
Wychowawcze impulsy / Joanna Nowicka. – (Mój sukces wychowawczy) // Nowe w Szkole. – 2003, [nr] 11, s. 16–17, 18

54.       NYCZAJ–DRĄG, Mirosława
Kiedy pójdę do szkoły, chciałbym... / Mirosława Nyczaj–Drąg // Psychologia w Szkole. – 2005, nr 3, s. 27–34

55.       OLEJNIK, Ewa
Zadania pedagoga w placówce opiekuńczo–wychowawczej / Ewa Olejnik // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze. – 2005, nr 1, s. 31–34

56.       PIELACHOWSKI, Józef
Sami klienci, czyli recepta na jakość szkoły / Józef Pielachowski // Edukacja Medialna. – 2002, nr 2, s. 5–12

57.       POKRZYWA, Agnieszka
Współczesny nauczyciel, uczeń, szkoła i świat / Agnieszka Pokrzywa // Wychowanie na co Dzień. – 2005, nr 1/2, s. 24–26

58.       POLKOWSKI, Tomasz
Indywidualny plan pracy z dzieckiem i rodziną w instytucji opiekuńczo–wychowawczej / Tomasz Polkowski // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze. – 2002, nr 3, s. 17–30

59.       POLKOWSKI, Tomasz
Wypalenie zawodowe wychowawców / Tomasz Polkowski // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze. – 2005, nr 10, s. 29–35

60.       POSZWA, Julita
Komunikacja intepersonalna a relacje wychowawca–wychowanek / Julita Poszwa // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2003, [nr] 2, s. [17]–20

61.       REWIŃSKA, Marzanna
Historia z ławeczką / Marzanna Rewińska // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2003, [nr] 4, dod. "Nasz Animator" s. 13–14

62.       RUDKOWSKA, Zofia
Poemat pedagogiczny, czyli dyrektor szkoły jako wychowawca / Zofia Rudkowska // Nowe w Szkole. – 2004, nr 6, dod. "Kierowanie Szkołą" s. 4–6

63.       SEMBRAT, Małgorzata
Ratujcie meduzy / Małgorzata Sembrat // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2003, [nr] 4, dod. "Nasz Animator" s. 14–16

64.       SIENKIEWICZ, Jadwiga
Wychowawca doradcą rodziców / Jadwiga Sienkiewicz // Życie Szkoły. – 2002, nr 2, s. 73–79

65.       SKALSKA, Zofia
Zbigniew Jędryka – pedagog, wychowawca, przyjaciel dzieci / Zofia Skalska // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze. – 2000, nr 2, s. 20–21

66.       STAREK, Jan
"Drugie życie" – 22 lata doświadczeń / Jan Starek // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze. – 2005, nr 1, s. 23–27

67.       STEFANIAK, Grażyna
W poszukiwaniu dobrego wychowawcy / Grażyna Stefaniak // Nowe w Szkole. – 2003, [nr] 3, s. 16, 17, 18, 19

68.       STRÓŻYŃSKI, Klemens
Wychowanie – teraz / Klemens Stróżyński // Nowa Szkoła. – 2004, nr 7, s. 60–61

69.       ŚCISŁOWSKA, Halina
Młodzież o sobie i swoich nauczycielach / Halina Ścisłowska // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze. – 2000, nr 1, s. 19–21

70.       TARASIEWICZ, Wiera
Sztuka wychowania / Wiera Tarasiewicz, Monika Jaroszuk // Nowe w Szkole. – 2003, [nr] 12, s. 20–21

71.       TATAROWICZ, Jan
Rozpoznanie zagrożeń. Cz. 1 / Jan Tatarowicz. – (Co o patologiach społecznych powinien wiedzieć wychowawca klasy?) // Nowa Szkoła. – 2000, nr 7, s. 45–48

72.       TATAROWICZ, Jan
Uczniowie zdemoralizowani. Cz. 2 / Jan Tatarowicz. – (Co o patologiach społecznych powinien wiedzieć wychowawca klasy?) // Nowa Szkoła. – 2000, nr 8, s. 40–43

73.       TOMASZEWSKA, Małgorzata
Pierwsze doświadczenia / Małgorzata Tomaszewska // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 1, s. 44–48

74.       USTRZYCKA, Agnieszka
Zmiany statusu i kompetencji wychowawcy domu dziecka / Agnieszka Ustrzycka // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze. – 2004, nr 6, s. 45–48

75.       WOJCIECHOWSKA, Beata
Wychowawca pedagog nie tylko dla uczniów / Beata Wojciechowska // Nowe w Szkole. – 2003, [nr] 11, dod. "Szkoła w Społeczności" s. 22–23

76.       WOJCIECHOWSKA, Beata
Wychowawca pedagog nie tylko uczniów / Beata Wojciechowska // Nowe w Szkole. – 2003, [nr] 9, dod. "Szkoła w Społeczności" s. 22–23

77.       ZAREMBIŃSKA–HEINSCH, Kinga
Ściąga dla belfra / Kinga Zarembińska–Heinsch // Życie Szkoły. – 2004, nr 10, s. 48–49

78.       ZDROJEWSKA–BIELAWSKA, Urszula
Integrowanie zespołu klasowego : (opis działań wychowawczych) / Urszula Zdrojewska–Bielawska // Nowa Szkoła. – 2005, nr 4, s. 29–32

79.       ŻEGNAŁEK, Kazimierz
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej / Kazimierz Żegnałek // Życie Szkoły. – 2006, nr 3, s. 4–9

80.       ŻYTKO, Małgorzata
Nauczyciele edukacji początkowej w okresie reformy oświaty / Małgorzata Żytko // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2001, nr 3/4, s. 147–162

 


 

 POPRZEDNIE          WYKAZ  ZESTAWIEŃ          NASTĘPNE