PEDAGOGICZNA  BIBLIOTEKA  WOJEWÓDZKA w Zielonej Górze

FILIA  W  LUBSKU

68-300  LUBSKO     ul. Bohaterów 2  

tel. 68 3721530       e-mail:  lubsko@pbw.zgora.pl

 

 

DZIECKO  W WIEKU  PRZEDSZKOLNYM  –  WSPOMAGANIE  ROZWOJU
(zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000
2007)

  

Wydawnictwa zwarte

1.    AL–KHAMISY,  Danuta
Edukacja przedszkolna a integracja społeczna / Danuta Al–Khamisy. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2006. – 397, [1] s. : il. ; 21 cm.
ISBN 83–89501–58–9

2.    Diagnoza  psychologiczna dzieci w wieku przedszkolnym / pod red. Zofii Dołęgi. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005. – 222, [2] s. : il. kolor. ; 24 cm. – (Podręczniki i Skrypty Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 1644–0552 nr 51). – Bibliogr. przy pracach.
Publikacja stanowi kontynuację tematyki książki wyd. w 1982 r. pt.: "Wybrane metody diagnozowania i prognozowania dziecka do lat trzech"
ISBN  83–226–1452–7

3.    DZIECKO  z zaburzeniami w rozwoju : konteksty diagnostyczne i terapeutyczne / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. – Wyd. 2. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2006. – 308 s : il. ; 24 cm. – Bibliogr. przy rozdz.
ISBN  83–7308–725–7   ISBN  978–83–7308–725–5

4.    EDUKACJA  elementarna jako strategia zmian rozwojowych dziecka / Halina Sowińska, Renata Michalak (red.). – Kraków : „Impuls”, 2004. – 261, [1] s. : rys., wykr. ; 24 cm. Bibliogr. przy rozdz.
ISBN  83–7308–7357–X

5.    FRANCZYK,  Anna
Program psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju : ćwiczenia i zabawy do wykorzystania w pracy dydaktyczno–terapeutycznej dla nauczycieli i terapeutów pracujących z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska. – Wyd. 4. – Kraków : „Impuls”, 2006.– 166, [2] s. : tab. ; 21 cm. – Bibliogr. s. 161–162.
ISBN  978–83–7308–773–9

6.    FRANCZYK,  Anna
Skarbiec nauczyciela–terapeuty (na bazie własnych doświadczeń z pracy terapeutycznej) czyli Od programu do realizacji : propozycje rozwiązań pracy terapeutycznej prowadzonej z dziećmi w wieku przedszkolnym o specyficznych i specjalnych potrzebach edukacyjnych / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska. – Wyd. 2. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2006. – 254, [1] s. : il. ; 24 cm + CD–ROM. – Bibliogr. s. 253–255.
ISBN  83–7308–768–0   ISBN  978–83–7308–768–2

7.    GRUSZCZYK–KOLCZYŃSKA  Edyta,  ZIELIŃSKA  Ewa : Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się : książka dla rodziców, terapeutów i nauczycieli przedszkola. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000. – 242 s : rys. ; 24 cm. – Bibliogr. s. 234–242.
ISBN  83–02–07719–4

8.    LUBOWIECKA  Jadwiga : Przystosowanie psychospołeczne dziecka do przedszkola. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000. – 154 s. : rys. ; 24 cm. – (Literatura Pedagogiczna). – Bibliogr. s. 135–139.
ISBN  83–02–07783–6

9.    NIGDY  nie jest za wcześnie – rozwój i edukacja małych dzieci / pod red. Teresy Ogrodzińskiej. – Warszawa : Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, 2004. – 205 s. : mapa, tab., wykr. ; 24 cm. – Tekst częśc. tł. z ang.
ISBN  83–920643–2–1

10.     WCZESNA  interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2006. – 462 s. : il. ; 24 cm. – Bibliogr. przy rozdz.
ISBN  83–7308–719–2   ISBN  978–83–7308–719–4

11.     WIĄCEK,  Renata
Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo w wieku przedszkolnym : program terapii i wspomagania rozwoju oraz scenariusze zajęć / Renata Wiącek. – Wyd. 3. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2006. – 93, [1] s. : il. ;24 cm. – Bibliogr. s. 93–[94].
ISBN  978–83–7308–692–0

Artykuły z czasopism

12.    BIELEŃ,  Barbara
Diagnoza i ocena w profilaktyce dysleksji / Barbara Bieleń. – Bibliogr. // Wychowanie w Przedszkolu. – 2004, nr 9, s. 20–25

13.    BILEWICZ–KUŹNIA,  Barbara
Pobudzanie dyspozycji twórczych dzieci / Barbara Bilewicz–Kuźnia. – Bibliogr. // Wychowanie w Przedszkolu. – 2001, nr 8, s. 455–459

14.    BOGDANOWICZ,  Marta
Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych w przedszkolu / Marta Bogdanowicz // Wychowanie w Przedszkolu. – 2000, nr 5, s. 259–263

15.    BOGDANOWICZ,  Marta
Wspomaganie rozwoju psychomotorycznego trzy– i czterolatków / Marta Bogdanowicz, Dorota Kalka, Marta Łockiewicz. – Bibliogr. // Wychowanie w Przedszkolu. – 2006, nr 8, s. 14–[19]

16.    BONNA,  Beata
Rozwój i kształcenie dziecka przedszkolnego / Beata Bonna. – Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. – 2003, nr 1/2, s. 8–11

17.    BRZEZIŃSKA,  Anna
Ocena ryzyka dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym przez rodziców i jej uwarunkowania / Anna Brzezińska. – Bibliogr. // Edukacja. – 2004, nr 4, s. 39–55

18.    BRZEZIŃSKA,  Anna
Ryzyko dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym według oceny matki, ojca i nauczycielki przedszkola / Anna Brzezińska. – Bibliogr. // Edukacja. – 2004, nr 3, s. 23–35

19.    BRZEZIŃSKA,  Anna
Ryzyko dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym według oceny nauczycielki / Anna Brzezińska. – Bibliogr. // Edukacja. – 2004, nr 2, s. 64–76

20.    BUGLIŃSKA,  Alicja
Trudne dziecko – trudne wyzwanie / Alicja Buglińska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2005, nr 4, s. 14–16

21.    BUKOWSKA,  Jolanta
Jak rozpoznać twórcze dzieci w przedszkolu? / Jolanta Bukowska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2002, nr 5, s. 274–276

22.    CYGAL,  ANNA
Wspomagamy rozwój intelektualny dzieci / Anna Cygal // Wychowanie w Przedszkolu. – 2006, nr 6, s. 43–45

23.    DZIK,  Jolanta
Przedszkole a twórczy rozwój dziecka / Jolanta Dzik // Wychowanie na Co Dzień. – 2003, nr 3, dod. s. XI–XII

24.    GRUSZCZYK–KOLCZYŃSKA,  Edyta
Jak przebiega proces uczenia się dzieci / Edyta Gruszczyk–Kolczyńska, Ewa Zielińska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2003, nr 1, s. 11–20

25.    GRUSZCZYK–KOLCZYŃSKA,  Edyta
Jak przebiega proces uczenia się dzieci. Cz. 2 / Edyta Gruszczyk–Kolczyńska, Ewa Zielińska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2003, nr 2, s. 82–89

26.    GRUSZCZYK–KOLCZYŃSKA,  Edyta
Jak przebiega proces uczenia się dzieci. Cz. 3 / Edyta Gruszczyk–Kolczyńska, Ewa Zielińska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2003, nr 3, s. 138–142

27.    GRUSZCZYK–KOLCZYŃSKA,  Edyta
Jak przebiega proces uczenia się dzieci. Cz. 4 / Edyta Gruszczyk–Kolczyńska, Ewa Zielińska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2003, nr 4, s. 209–215

28.    GRUSZCZYK–KOLCZYŃSKA,  Edyta
O roli zabawek w procesie rozwoju umysłowego dzieci / Edyta Gruszczyk–Kolczyńska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2003, nr 5, s. 269–277

29.    GRUSZCZYK–KOLCZYŃSKA,  Edyta
O wspomaganiu rozwoju umysłowego pięciolatków / Edyta Gruszczyk–Kolczyńska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2002, nr 7, s. 391–398

30.    GRYŃ,  Alina
Jak rozwijamy umiejętność opowiadania u dzieci / Alina Gryń, Katarzyna Polcyn // Wychowanie w Przedszkolu. – 2000, nr 1, s.22–25

31.    GUZ,  Sabina
Materiały sensoryczne Montessori i ich znaczenie dla rozwoju dziecka / Sabina Guz // Wychowanie w Przedszkolu. – 2004, nr 5, s. 3–11

32.    HOFFMAN–LIPSKA,  Ewa
Muzyka w przedszkolu / Ewa Hoffman–Lipska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2005, nr 1, s. 4–9

33.    HOFFMAN–LIPSKA,  Ewa
Wpływ muzyki na rozwój ogólny dzieci / Ewa Hoffman–Lipska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2005, nr 6, s. 20–29

34.    KAMECKA,  Ewa
Praca z sześciolatkiem... od A do Z / Ewa Kamecka // Wychowanie w Przedszkolu. – 2004, nr 6, s. 37–43

35.    KARWOWSKA–STRUCZYK,  Małgorzata
Rozwój dzieci a ich aktywność. Cz. 1 / Małgorzata Karwowska–Struczyk // Wychowanie w Przedszkolu. – 2000, nr 4, s.206–210

36.    KARWOWSKA–STRUCZYK,  Małgorzata
Rozwój dzieci a ich aktywność. Cz. 2 / Małgorzata Karwowska–Struczyk // Wychowanie w Przedszkolu. – 2000, nr 5, s.263–268

37.    KIELAR–TURSKA,  Maria
Zabawy i zabawki w ujęciu ontogenetycznym / Maria Kielar–Turska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2001, nr 10, s. 579–582

38.    KIELAR–TURSKA,  Maria
Zmiany rozwojowe w okresie dzieciństwa / Maria Kielar–Turska. – Bibliogr. // Wychowanie w Przedszkolu. – 2005, nr 3, s. 4–11

39.    KOPCZYŃSKA–SIKORSKA,  Jadwiga
Czynniki wpływające na rozwój dziecka / Jadwiga Kopczyńska–Sikorska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2000, nr 1, s.12–14

40.    KOPCZYŃSKA–SIKORSKA,  Jadwiga
Nauka o rozwoju. Auksjologia – w świecie dziecka / Jadwiga Kopczyńska–Sikorska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2000, nr 2, s.73–77

41.    KOPCZYŃSKA–SIKORSKA,  Jadwiga
O rozwoju dziecka w perspektywie auksologii / Jadwiga Kopczyńska–Sikorska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2004, nr 7, s. 8–11

42.    KOPCZYŃSKA–SIKORSKA,  Jadwiga
Wychowanie fizyczne podstawą harmonijnego rozwoju dziecka / Jadwiga Kopczyńska –Sikorska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2001, nr 1, s. 10–12

43.    KUSZAK,  KINGA
O profilaktyce zaburzeń mowy w okresie przedszkolnym / Kinga Kuszak. – Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. – 2004, nr 1/2, s. 27–30

44.    LEWANDOWSKA,  Małgorzata
Wspomagam rozwój trzylatka / Małgorzata Lewandowska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2001, nr 7, s. 428–429

45.    LIMONT,  Wiesława
Zdolności twórcze dzieci w wieku przedszkolnym / Wiesława Limont // Wychowanie w Przedszkolu. – 2002, nr 8, s. 451–454

46.    LUBOWIECKA,  Jadwiga
Funkcje i zadania współczesnego przedszkola / Jadwiga Lubowiecka // Wychowanie w Przedszkolu. – 2006, nr 1, s. 4–8

47.    MACH,  Katarzyna
Stymulacja językowego rozwoju mowy dziecka – ćwiczenia i zabawy / Katarzyna Mach, Gabriela Nowak // Wychowanie w Przedszkolu. – 2000, nr 10, s.592–595

48.    MICHALAK,  Renata
Rozwijanie umiejętności poznawczych / Renata Michalak // Wychowanie w Przedszkolu. – 2006, nr 6, s. 5–11

49.    MIROSZ,  Urszula
Wspomaganie rozwoju mowy muzyką, ruchem, rytmem / Urszula Mirosz // Wychowanie w Przedszkolu. – 2003, nr 7, s. 405–407

50.    MUCHACKA,  Bożena
O stymulowaniu aktywności poznawczej / Bożena Muchacka // Wychowanie w Przedszkolu. – 2000, nr 7, s. 387–390

51.    NIKRATOWICZ,  Mirosława
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka : [konferencja] / Mirosława Nikratowicz // Wychowanie w Przedszkolu. – 2004, nr 3, s. 45–46

52.    PIOTROWSKA,  ALEKSANDRA
O rozwoju sześciolatka / Aleksandra Piotrowska. – Bibliogr. // Wychowanie w Przedszkolu. – 2007, nr 6, s. 14–20

53.    PORAYSKI–POMSTA,  Józef
Nasze dziecko mówi : czy i jak możemy wpływać na rozwój mowy dziecka? / Józef Porayski–Pomsta. – Bibliogr. // Wychowanie w Przedszkolu. – 2002, nr 4, s. 204–208

54.    SAWCZUK,  Ewa
Jak pomóc dziecku nadpobudliwemu / Ewa Sawczuk. – Bibliogr. // Wychowanie w Przedszkolu. – 2004, nr 3, s. 38–40

55.    SMYKOWSKI,  Błażej
Porządek rozwoju funkcji psychicznych a dynamika form działalności dziecka / Błażej Smykowski. – Bibliogr. // Edukacja. – 2003, nr 1, s. 19–32

56.    SZLENDAK,  Aleksandra
Seminarium nt. specjalistycznego wspomagania rozwoju przedszkolaka – także niepełnosprawnego / Aleksandra Szlendak // Wychowanie na Co Dzień. – 2002, nr 9, s. 21–23

57.    SZYMANKIEWICZ,  Elżbieta
Dysleksja : lepiej zapobiegać niż leczyć / Elżbieta Szymankiewicz // Wychowanie w Przedszkolu. – 2007, nr 6, s. 32–35

58.    TWARDOWSKI,  Andrzej
Strategie nauczania wspierające rozwój psychiczny dziecka / Andrzej Twardowski // Wychowanie w Przedszkolu. – 2004, nr 4, s. 3–9

59.    USZYŃSKA–JARMOC,  Janina
Metody wspierania aktywności edukacyjnej / Janina Uszyńska–Jarmoc. – Bibliogr. // Wychowanie w Przedszkolu. – 2004, nr 9, s. 3–11

60.    USZYŃSKA–JARMOC,  Janina
Problemy diagnozowania zdolności i uzdolnień kreatywnych dzieci we wczesnym dzieciństwie / Janina Uszyńska–Jarmoc // Edukacja. – 2000, nr 4, s. 83–91

61.    WIŚNIEWSKA,  Marta
Integracja sensoryczna / Marta Wiśniewska. – Bibliogr. // Wychowanie w Przedszkolu. – 2006, nr 10, s. 18– 20

62.    WRUK,  Sylwia
Zabawy wspomagające rozwój umysłowy / Sylwia Wruk // Wychowanie w Przedszkolu. – 2004, nr 4, s. 34–36

63.    ZESPÓŁ  nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci / oprac. Tomasz Walańczyk [i in.] // Wychowanie w Przedszkolu. – 2004, nr 3, s. 3–6

64.    ZIMNOCH,  Elżbieta
Rozwijanie aktywności muzycznej i ruchowej / Elżbieta Zimnoch, Agnieszka Baszko // Wychowanie w Przedszkolu. – 2006, nr 3, s. 33–36

 

 

 POPRZEDNIE          WYKAZ  ZESTAWIEŃ          NASTĘPNE