PEDAGOGICZNA  BIBLIOTEKA  WOJEWÓDZKA w Zielonej Górze

FILIA  W  LUBSKU

68-300  LUBSKO     ul. Bohaterów 2  

tel. 68 3721530       e-mail:  lubsko@pbw.zgora.pl

 

 

ZABURZENIA  W  ODŻYWIANIU

zestawienie  bibliograficzne  w  wyborze  za  lata  2000–2014

 

Wydawnictwa zwarte

1         JABLOW,  Martha  M.
Anoreksja, bulimia, otyłość : przewodnik dla rodziców / Martha M. Jablow ; przeł. [z ang.] Mirosław Przylipiak. – Wyd. 2. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2001. – 139, [5] s. ; 21 cm. – (Na Bakier z Jedzeniem). – Indeks.
ISBN  83–87957–19–4

2         JAGIELSKA,  Gabriela
Dziecko z zaburzeniami odżywiania w szkole i przedszkolu : informacje dla pedagogów i opiekunów / Gabriela Jagielska.  Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2010. – 32 s. ; 15x21 cm. – (One Są Wśród Nas. Seria 2). – Bibliogr. s. 31.
ISBN 978–83–62360–72–7 

3         KOWALCZUK,  Marta
Pedagogiczna diagnoza i profilaktyka zaburzeń odżywiania się u młodzieży szkolnej / Marta Kowalczuk. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2008. – 216 s. : il. ; 24 cm. – Bibliogr. s. [181]–191.
ISBN  978–83–7587–002–2

Rozdziały z wydawnictw zwartych

4         ELLIOTT,  Julian
Dzieci i młodzież w kłopocie : poradnik nie tylko dla psychologów / Julian Elliott, Maurice Place ; tł. [z ang.] Małgorzata Babiuch. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000. – S. 83–95 : Zaburzenia łaknienia.
ISBN  83–02–07781–x

5         KENDALL,  PHILIP  C.
Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji / Philip C. Kendall ; przekł. [z ang.] Joanna Kowalczewska. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004. –
S. 123–137 : Zaburzenia odżywiania.
ISBN  83–89574–39–X

6         KOZAK,  Stanisław
Patologie wśród dzieci i młodzieży : leczenie i profilaktyka / Stanisław Kozak. – Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji „Difin”, 2007. –
S. 23–28 : Uzależnienia od odżywiania : anoreksja i bulimia.
ISBN  978–83–7251–798–2

7         RIBNER,  Neil
Terapia nastolatków / Neil G. Ribner ; przekł. [z ang.] Olena Waśkiewicz. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. –
S. 60–64 : Kwestie związane z obrazem własnego ciała.
ISBN  83–89574–69–1

8         SELIGMAN,  Martin  E.  P.
Psychopatologia / Martin E. P. Seligman, Elaine F. Walker, David L. Rosenhan ; przekł. 
[z ang.] Joanna Gilewicz, Aleksander Wojciechowski. – Poznań : Wydawnictwo Zysk i S–ka, 2003. – S. 363–367 : Zaburzenia odżywiania i nawyków.
ISBN  978–83–7298–441–8

9         WORONOWICZ,  Bohdan T.
Uzależnienia : geneza, terapia, powrót do zdrowia / Bohdan T. Woronowicz. – Poznań : „Media Rodzina” ; Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne „PARPAMedia”, 2009. – S. 488–499 : Zaburzenia odżywiania się (zaburzenia łaknienia).
ISBN  978–83–7278–369–1

Rozprawy, artykuły z wydawnictw zbiorowych

10         BIENIECKA,  Sabina
Na obrzeżach społeczeństwa : samowykluczenie i wykluczenie ze społeczeństwa chorych na anorexia nervosa / Sabina Bieniecka // W : Ekskluzja i inkluzja społeczna : diagnoza, uwarunkowania, kierunki działań / red. nauk. Jolanta Grotowska–Leder, Krystyna Faliszek. – Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, 2005. – S. 175–192.
ISBN  83–89163–11–X

11         BRYTEK–MATERA,  Anna
Stres w bulimii psychicznej – konfrontacja czy unikanie problemu? / Anna Brytek–Matera // W : Jakość życia współczesnego człowieka : wybrane problemy / pod red. nauk. Agnieszki Gawor i Alicji Głębockiej. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2008. – S. 49–58.
ISBN  978–83–7308–993–8

12         MACIARZ,  Aleksandra
Anoreksja nervosa / Aleksandra Maciarz // W : Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A–F / [red. nauk. i przewodn. kom. red. Tadeusz Pilch ; aut. 1 t. Krystyna Ablewicz i in.]. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2003. – S. 141–142.
ISBN  83–88149––92–X

13         MACIARZ,  Aleksandra
Bulimia nervosa / Aleksandra Maciarz // W : Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A–F / [red. nauk. i przewodn. kom. red. Tadeusz Pilch ; aut. 1 t. Krystyna Ablewicz i in.]. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2003. – S. 441–442.
ISBN  83–88149––92–X

14         MACIARZ,  Aleksandra
Zagrożenie uczennic i studentek anoreksją i bulimią / Aleksandra Maciarz // W : Zjawiskowe formy patologii społecznych oraz profilaktyka i resocjalizacja młodzieży / red. Teresa Sołtysiak, Jolanta Sudar–Malukiewicz. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2003. – S. 53–62.
ISBN  83–7096–466–4

15         RADZIWIŁŁOWICZ,  Wioletta
Psychospołeczne funkcjonowanie dziewcząt z rozpoznaniem bulimii psychicznej / Wioletta Radziwiłłowicz, Maja Juniewicz // W : Psychopatologia okresu dorastania : wybrane zagadnienia / pod red. nauk. Wioletty Radziwiłłowicz, Anity Sumiły. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2006. – S. 59–122.
ISBN  83–7308–761–3  ISBN  978–83–7308–761–3

16         STARZOMSKA,  Małgorzata
Oswajanie lęku : praca ze światem wewnętrznym osoby z anoreksją / Małgorzata Starzomska // W : Czego obawiają się ludzie? : współczesne zagrożenia społeczne – diagnoza i przeciwdziałanie / red. nauk. Maria Libiszowska–Żółtkowska. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2007. – S. 195–206.
ISBN  978–83–235–0330–9

17         SUMIŁA,  Anita
Analiza porównawcza procesu terapeutycznego pacjentek z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego – studium dwóch przypadków / Anita Sumiła, Izabela Łucka, Anna Michalewska // W : Psychopatologia okresu dorastania : wybrane zagadnienia / red. nauk. Wioletta Radziwiłłowicz, Anita Sumiła. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2006. – S. 39–58.
ISBN  83–7308–761–3  ISBN  978–83–7308–761–3

Artykuły z czasopism

18         BRYTEK,  Anna
Za mamusię, za tatusia / Anna Brytek // Charaktery. – 2005, nr 3, s. 53–55

19         DOLATA–MAKUCH,  Ewa
Anoreksja i bulimia : zestawienie bibliograficzne w wyborze / oprac. Ewa Dolata–Makuch // Biblioteka w Szkole. – 2003, nr 5, s. 28

20         GRAŻKA,  Katarzyna
Anoreksja jako zaburzenie odżywiania – scenariusz zajęć / Katarzyna Grażka // Wychowanie na co Dzień. – 2010, nr 9, dod. „Wkładka Metodyczna” s. VI–VIII

21         GRZESIAK,  Ewa
Bulimia – czy to sprawa szkoły? / Ewa Grzesiak // Wszystko dla Szkoły. – 2008, nr 11, s. 8–9

22         HOFFMANN,  Beata
Anoreksja : przyczyny, skutki, leczenie / Beata Hoffmann // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze. – 2014, nr 2, s. 29–37

23         HOFFMANN,  Beata
Bigoreksja : symptomy, uwarunkowania, skutki / Beata Hoffmann // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze. – 2014, nr 7, s. 28–33

24         HOFFMANN,  Beata
Bulimia : uzależnienie o charakterze czynnościowym / Beata Hoffmann // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze. – 2014, nr 4, s. 25–30

25         HOFFMANN,  Beata
Ortoreksja : choroba i styl życia / Beata Hoffmann // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze. – 2014, nr 3, s. 29–36

26         JANISZEWSKI,  Włodzimierz
"Stare i nowe uzależnienia" – podobieństwa i różnice / Włodzimierz Janiszewski // Problemy Narkomanii. – 2009, nr 1, s. 67–86

27         JÓZEFIK,  Barbara
Za barierą głodu / Barbara Józefik, Grzegorz Iniewicz // Psychologia w Szkole. – 2005, nr 3, s. 117–125

28         KOWALCZUK,  Marta
Anoreksja – bulimia : (pedagogiczne diagnozowanie zaburzeń odżywiania się młodzieży) / Marta Kowalczuk // Nowa Szkoła. – 2007, nr 9, s. 35–43

29         KOWALCZUK,  Marta
Diagnoza i profilaktyka anoreksji i bulimii psychicznej u młodzieży szkolnej – w działalności pedagogicznej nauczycieli wf / Marta Kowalczuk // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2008, nr 7, s. 6–12

30         KOWALCZUK,  Marta
Młodzież o odżywianiu się i atrakcyjności fizycznej / Marta Kowalczuk // Nowa Szkoła. – 2008, nr 2, s. 47–54

31         KOWALCZUK,  Marta
Motyle w sieci : (pedagogiczna analiza treści blogów dziewcząt z subkultury pro–Ana) / Marta Kowalczuk // Nowa Szkoła. – 2009, nr 5, s. 38–44

32         KOWALCZUK,  Marta
Powstrzymać anoreksję i bulimię / Marta Kowalczuk // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze. – 2007, nr 6, s. 24–27

33         KOWALCZUK,  Marta
Zagrożenie młodzieży anoreksją i bulimią / Marta Kowalczuk // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze. – 2008, nr 8, s. 34–40

34         LEKSY,  Karina
Uzależnień inne oblicze / Karina Leksy // Wychowanie na co Dzień. – 2006, nr 10/11, s. 35–39

35         MIRUCKA,  Beata
Skuteczność profilaktyki zaburzeń odżywiania się dziewcząt w wieku gimnazjalnym / Beata Mirucka, Urszula Dymnicka, Monika Kisielewska // Edukacja. – 2009, nr 4, s. 76–85

36         MYSIOR,  Radosław
Problem jedzenia kompulsywnego / Radosław Mysior // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze. – 2013, nr 6, s. 35–42

37         NIEDŹWIECKA–KĄCIK,  Danuta
Subiektywne postrzeganie własnego ciała : destrukcyjna potrzeba odchudzania się / Danuta Niedźwiecka–Kącik // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2008, nr 1, s. 40–47

38         PAWLAK,  Agnieszka
Jak sobie radzić z anoreksją? : projekty scenariuszy dramowych w pracy biblioteki / Agnieszka Pawlak // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 10, s. 7

39         RACZKOWSKA,  Jadwiga
Między niedostatkiem a nadmiarem : o zaburzeniach odżywiania / Jadwiga Raczkowska // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze. – 2008, nr 8, s. 22–33

40         SZUROWSKA,  Beata
Nie jem! : pomóż! / Beata Szurowska // Psychologia w Szkole. – 2010, nr 1, s. 139–147

41         ŚMIŁOWSKA–MUCHA,  Ewa
Problemy żywieniowe licealistek / Ewa Śmiłowska–Mucha, Maria Tomaszewska // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze. – 2002, nr 6, s. 48–50

42         TROJAN,  Elżbieta
Anoreksja i bulimia : bibliografia w wyborze za lata 2000–2013 / Elżbieta Trojan // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze. – 2014, nr 2, s. 59–61

43         WIECZORKOWSKA,  Grażyna
Sam sobie sterem / Grażyna Wieczorkowska // Charaktery. – 2004, nr 8,
s. 49–50

44         WYROZĘBSKA,  Maria
Czy piękne znaczy chude? : scenariusz zajęć dla klasy pierwszej gimnazjum / Maria Wyrozębska // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 3, s. 22

45         ZIÓŁKOWSKA,  Beata
Czego gołym okiem nie widać? : zaburzenia łaknienia / Beata Ziółkowska // Psychologia w Szkole. – 2007, nr 3, s. 135–142

46         ZIÓŁKOWSKA,  Beata
Gdy dziecko odmawia jedzenia / Beata Ziółkowska // Psychologia w Szkole. – 2007, nr 2, s. 131–136

 

 

Lubsko, dn. 14.11.2014 r.

Opracowanie  Ewa Caputa 

 POPRZEDNIE          WYKAZ  ZESTAWIEŃ          NASTĘPNE