BIBLIOTEKA  PEDAGOGICZNA  W  LUBSKU

 

 

 

 

WYKAZ  FILMÓW  EDUKACYJNYCH

 

 1. AWANGARDA  Krakowska / scen. i reż. Robert Kaczmarek ; zdj. Andrzej Szulkowski. – Warszawa : Telewizja Polska : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1998. – 2 kas. wideo [VHS] : kolor + poradnik : 38 s. – (Powszechna Wideoteka Edukacyjna ; 21)
  Kas. 1. – (ok. 75 min). – Zawiera : 1. Początki wieku awangardy ; 2. „Na gruzach duszy...” : Tadeusz Peiper ; 3. Julian Przyboś
  Kas. 2. – (ok. 50 min). – Zawiera : 1. Jan Brzękowski ; 2. Po katastrofie

 2. AUTYSTYCZNIE  uzdolnieni : mamy historie! [Dokument elektroniczny] / Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem”. – Zielona Góra : SPOA „Dalej Razem”, 2008. – 1 dysk optyczny (DVD) : dźw., kolor. ; 12 cm. – Wymagania systemowe: komputer z systemem Windows XP lub nowszym; przeglądarka PDF; odtwarzacz DVD; czytnik DVD; karta muzyczna; głośnik lub słuchawki. – Film oraz dokumenty dźwiękowe zapisane w formacie DVD (*.VOB).
     Zawiera: Nasz autyzm [Film] / scen. i reż. Olena Kravchenko; 11 opowiadań [PDF]; 2 audiobooki; Reportaż radiowy Cezarego Galka; Raport z wyników badań wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych [PDF] / oprac. meryt. Magdalena Marecka.

 3. CNY  język Polaków. [Cz. 1] / scen. i reż. Piotr Załuski. – Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004 (TVP, 1999). – 1 kas. wideo [VHS] (120 min) : kolor. – (Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
  Telewizyjne audycje dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych prezentujące dzieje języka i literatury polskiej. – Język polski. Historia. Uczestnictwo w kulturze. Edukacja czytelnicza i medialna.
  Zawiera: 1. Polszczyzna w łacińskiej Europie ... czasy dawne i dawniejsze... ; 2. Cebulowy kolor cegły ... od średniowiecza do współczesności ... ; 3. Grecko–rzymskie kanony i motywy w polskiej kulturze... obszar trzech tysiącleci... ; 4. Biblia jako źródło... zaczęło się ponad dwa tysiące lat temu...

 4. CNY  język Polaków. [Cz. 2] / scen. i reż. Piotr Załuski. – Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004 (TVP, 1999). – 1 kas. wideo [VHS] (120 min) : kolor. – (Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
  Telewizyjne audycje dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych prezentujące dzieje języka i literatury polskiej. – Język polski. Historia. Uczestnictwo w kulturze. Edukacja czytelnicza i medialna.
  Zawiera: 1. Jan z Renesansu... spadek po Czarnolesie... ; 2. Starożytności literackie XX wieku... od Sienkiewicza do Kubiaka... ; 3. Polszczyzna i mit śródziemnomorski... zniszczenie i przetrwanie... ; 4. Europejskie obcowanie... tradycja, wartości i wierność...

 5. CZYM  jest... : od Platona do Newtona / scen. Małgorzata Uberna ; reż. Marek Jurkowski [i in.]. – Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004 (TVP, 1998). – 1 kas. wideo [VHS] (250 min) : kolor. – (Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
  Telewizyjne audycje dla
  gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wyjaśniające dawne i współczesne definicje pojęć z dziedziny fizyki. – Fizyka i astronomia. Technika. Wiedza o społeczeństwie.
  Zawiera: 1. Drgania są wszędzie ; 2. Świat kryształów, cz. 1 ; 3. Świat kryształów, cz. 2 ; 4. Zwykła niezwykła ciecz ; 5. Czym jest... gaz? ; 6. Czym jest... materia? ; 7. Czym jest... kwant? ; 8. Czym jest... energia? ; 9. Czym jest... elektromagnetyzm?, cz. 1 ;10. Czym jest elektromagnetyzm?, cz. 2.

 6. DROGĄ,  dróżką, ścieżynką : wychowanie komunikacyjne. Cz. 1 / scen. i realiz. Krzysztof Wesołowski. – Warszawa : Telewizja Polska : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1998. – 2 kas. wideo [VHS] : kolor + poradnik : 52 s. – (Powszechna Wideoteka Edukacyjna ; 85. Technika)
  Programy o tematyce ukierunkowanej na przekazanie zasad bezpiecznego zachowania się na drogach.
  Kas. 1. – (ok. 75 min). – Zawiera: 1. Idziemy do szkoły ; 2. Idą… Jadą ; 3. Spacer przez miasto ; 4. Drogą przez las ; 5. Stoi znak na jednej nodze
  Kas. 2. – (ok. 75 min). – Zawiera: 1. Jestem pasażerem ; 2. Uwaga! Niebezpieczeństwo! ; 3. Kiedy świeci i kiedy wieje ; 4. Na wycieczkę ; 5. Na rowerze

  ISBN  83-86925-86-8

 7. DRUCZAK,  Katarzyna
  Poradnictwo zawodowe w gimnazjum [Dokument elektroniczny] : poradnik dla nauczycieli przedmiotu / Katarzyna Druczak, Joanna Minta. Dane tekstowe w formacie pdf. – Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2013. – 1 dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. – Publikacja wydana w ramach projektu Eurodoradztwo Polska / Eurogidance Poland, w programie „Uczenie się przez całe życie”. – Dane z okładki. – Wymagania systemowe: komputer z przeglądarką PDF; czytnik CD–ROM.

 8. DZIECI  różnych bogów. [Cz. 1] / scen. i realiz. Jadwiga Nowakowska. – Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004 (TVP, 2000). – 1 kas. wideo [VHS] (130 min) : kolor. – (Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
  Telewizyjne audycje dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych o mniejszościach narodowych i religijnych w Polsce. – Wiedza o społeczeństwie. Geografia. Język mniejszości narodowych. Etyka. Edukacja regionalna. Edukacja czytelnicza i medialna.
  Zawiera: 1. Islam ; 2. Staroobrzędowcy ; 3. Prawosławie ; 4. Grekokatolicy ; 5. Judaizm

 9. DZIECI  różnych bogów. [Cz. 2] / scen. i realiz. Jadwiga Nowakowska. – Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004 (TVP, 2000). – 1 kas. wideo [VHS] (135 min) : kolor. – (Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
  Telewizyjne audycje dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych o mniejszościach narodowych i religijnych w Polsce. – Wiedza o społeczeństwie. Geografia. Język mniejszości narodowych. Etyka. Edukacja regionalna. Edukacja czytelnicza i medialna.
  Zawiera: 1. Buddyzm ; 2. Protestantyzm ; 3. Katolicy ; 4. Katolicyzm ; 5. Mniejszości religijne

 10. DZIEJE  jednego wynalazku : / program Małgorzaty Uberny. – Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004 (TVP, 1996–1997). – 1 kas. wideo [VHS] (160 min) : kolor. – (Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
  Telewizyjne audycje dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. – Fizyka i astronomia. Technika. Wiedza o społeczeństwie.
  Zawiera: 1. Lampa ; 2. Kuchnia ; 3. Pieniądze ; 4. Okulary ; 5. Maszyna parowa ; 6. Łazienka ; 7. Pióro ; 8. Zegar ; 9. Urządzenia ratujące życie ; 10. Parasol ; 11. Telefon ; 12. Koło ; 13. Szkło ; 14. Konserwy i konserwowanie żywności ; 15. Motocykl ; 16. Guzik z pętelką

 11. DZIEJE  kultury polskiej [Cz. 1] / scen. Rafał Grupiński, Filip Kaczmarek ; reż. Mariusz Malec. – Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004 (TVP, 1998). – 1 kas. wideo [VHS] (160 min) : kolor. – (Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
  Telewizyjne audycje dla
  gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, poświęcone historii Polski. – Historia. Język polski. Edukacja czytelnicza i medialna.
  Zawiera: 1. Sny o potędze (wiek XV) ; 2. Złoty wiek (wiek XVI) ; 3. Sarmacja, czyli Polska (wiek XVIII)

 12. DZIEJE  kultury polskiej [Cz. 2] / scen. Wiesław Ratajczak, Rafał Grupiński ; reż. Mariusz Malec. – Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004 (TVP, 1998). – 1 kas. wideo [VHS] (105 min) : kolor. – (Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
  Telewizyjne audycje dla
  gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, poświęcone historii Polski. – Historia. Język polski. Edukacja czytelnicza i medialna.
  Zawiera: 1. Edukacja i upadek (wiek XVIII) ; 2. Blaski i cienie (wiek XIX)

 13. DZIEJE  jednego  wynalazku / scen. i reż. Małgorzata Ubema ; zdj. Krzysztof Bożym. – Warszawa : Telewizja Polska : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1998. – 2 kas. wideo [VHS] : kolor + poradnik : 37 s. – (Powszechna Wideoteka Edukacyjna ; 76)
  Kas. 1. – (ok. 80 min). – Zawiera : 1. Dzieje lampy ; 2. Dzieje kuchni ; 3. Dzieje pieniądza ; 4. Dzieje okularów ; 5. Dzieje maszyny parowej ; 6. Dzieje łazienki ; 7. Dzieje pióra ; 8. Dzieje zegara
  Kas. 2. – (ok. 80 min). – Zawiera : 1. Urządzenia ratujące życie ; 2. Dzieje parasola ; 3. Telefon ; 4. Dzieje koła ; 5. Dzieje szkła ; 6. Konserwy i konserwowanie żywności ; 7. Dzieje motocykla ; 8. Guzik z pętelką

 14. EDUKACJA  nowego  wieku / aut. Henryk Konieczny, Barbara Puszczewicz. – Warszawa : Telewizja Polska : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1998. – 2 kas. wideo [VHS] : kolor. + poradnik : 31 s. – (Powszechna Wideoteka Edukacyjna ; 57. Edukacja)
  Kas. 1. – (ok. 120 min). – Zawiera : 1. Telewizje w edukacji ; 2. Telewizja interakcyjna ; 3. Studia w telewizji kablowej ; 4. Studiowanie z kaset ; 5. Telekomunikacja i telematyka
  Kas. 2. – (ok. 120 min). – Zawiera : 1. Multimedia ; 2. Kształcenie praktyczne dla praktyk ; 3. Wielkie systemy edukacji na odległość ; 4. Uniwersytet a odległość ; 5. Edukacja międzynarodowa

 15. EUROPA  na wynos : / scen. i realiz. Dominika Affek, Marcin Sępiak. – Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004 (TVP, 2004). – 1 kas. wideo [VHS] (190 min) : kolor. – (Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
  Telewizyjne audycje dla gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i wyższych prezentujących założenia, możliwości i efekty edukacyjnych programów Unii Europejskiej. – Edukacja europejska. Historia i wiedza o społeczeństwie. Podstawy przedsiębiorczości.
  Zawiera: 1. Młodzież – wymiana młodzieży ; 2. Młodzież – Wolontariat europejski ; 3. Młodzież – Inicjatywy młodzieżowe ; 4. Leonardo da Vinci – Projekty językowe ; 5. Leonardo da Vinci – Międzynarodowe sieci instytucji ; 6. Leonardo da Vinci – Projekt pilotażowy. 7. Projekt wymiany i staży ; 8. Sokrates – Erasmus ; 9. Sokrates – Lingua, Arion, Eurydice ; 10. Sokrates – Grundtvig, Minerva ; Sokrates – Comenius.

 16. FUTURYŚCI,  Formiści, Nowa sztuka / scen. Radosław Okulicz–Kozaryn, Wiesław Ratajczak ; reż. Tadeusz Piotr Król. – Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004 (TVP, 1999). – 1 kas. wideo [VHS] (120 min) : kolor. – (Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
  Telewizyjne audycje dla szkół ponadgimnazjalnych poświęcone twórcom sztuki awangardowej XX wieku w Polsce. – Język polski. Edukacja czytelnicza i medialna.
  Zawiera: 1. Poezokoncerty ; 2. Yankowski. Wat. Stern ; 3. Młodożeniec. Jasiński – Lewą dokąd?! ; 4. Tytus Czyżewski – Skryty szaman ; 5. Leon Chwistek – Wielkość dla przyjemności ; 6. Adam Ważyk – Pulsowanie rzeczy

 17. GITAROWE  ABC / program Leszka Cichońskiego. – Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004 (TVP, 1997). – 1 kas. wideo [VHS] (180 min) : kolor. – (Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
  Telewizyjne audycje dla szkół podstawowych,
  gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. – Muzyka. Wiedza o kulturze.
  Zawiera: 1. Historia, typy gitar i ich budowa ; 2. Metody strojenia instrumentów ; 3. Pojęcia: tempo, metrum. Przedstawienie ćwierci na 4/4 i 3/4 ; 4. Nowe wartości nut – ósemek i piórkowania ósemek w takcie na 4/4 ; 5. Ćwiczenia na strunach basowych. Omówienie gamy C–dur ; 6. Metody optymalizacji pracy z instrumentem ; 7. Technika grania chwytów akordowych ; 8. Techniki wydobywania dźwięków na gitarach: klasycznej i elektrycznej ; 9. Zastosowanie poprzeczki barre do grania akordów durowych i molowych ; 10. Budowa akordów septymowych

 18. GITAROWE  ABC / aut. Leszek Cichoński. – Warszawa : Telewizja Polska : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1998. – 1 kas. wideo [VHS] (100 min) : kolor. + poradnik : s. 4–37. – (Powszechna Wideoteka Edukacyjna ; 73. Muzyka)
  Zawiera 11 niekonwencjonalnie opracowanych programów telewizyjnych, prezentujących podstawy gry na gitarze

 19. HARMONIJKA  ustna  i  blues / aut. Leszek Cichoński, Sławomir Wierzcholski. – Warszawa : Telewizja Polska : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1998. – 1 kas. wideo [VHS] (100 min) : kolor. + poradnik : s. 4–37. – (Powszechna Wideoteka Edukacyjna ; 73. Muzyka)
  Zawiera 10 programów edukacyjnych dla początkujących i średniozaawansowanych fanów harmonijki.

 20. INNA  szkoła / scen. i reż. Elżbieta Nekanda–Trepka, Michał Nekanda–Trepka. – Warszawa : Telewizja Polska : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1998. – 1 kas. wideo [VHS] (125 min) : kolor. + poradnik. – (Powszechna Widoeteka Edukacyjna ; 58. Edukacja w Polsce)
  Zawiera : 1. Integracja ; 2. Twórczość cz. 1 ; 3. Tolerancja; 4. Twórczość cz. 2 ; 5. My i oni ; 6. Spotkanie

 21. JA  i moje życie – rodzina / scen. Małgorzata Potocka, Barbara Jakubowska ; reż. M. Potocka. – Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004 (TVP, 1998). – 1 kas. wideo [VHS] (150 min) : kolor. – (Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
  Telewizyjne audycje dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych o pozytywnych i negatywnych relacjach w rodzinie i ich wpływie na dalsze życie jednostki. – Przygotowanie do życia w rodzinie. Wiedza o społeczeństwie.
  Zawiera: 1. Poradnia rodzinna ; 2. Konflikty w rodzinie ; 3.Chcę ci pomóc ; 4. Skąd jesteśmy ; 5. To nie są wasze sprawy ; 6. Wspólne obowiązki ; 7. Nie jesteście naszą własnością ; 8. Trudne uczucia w rodzinie ; 9.Kryzys rodzinny ; 10. Nie zgadzam się

 22. JA  i moje życie / scen. Małgorzata Potocka, Barbara Jakubowska ; reż. M. Potocka. – Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004 (TVP, 1998). – 1 kas. wideo [VHS] (150 min) : kolor. – (Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
  Telewizyjne programy dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych o pozytywnych i negatywnych relacjach w rodzinie i ich wpływie na dalsze życie jednostki. – Przygotowanie do życia w rodzinie. Wiedza o społeczeństwie.
  Zawiera: 1. 988 – Dzwonię do was, bo mam taki problem ... ; 2. Oni nic nie rozumieją, czyli konflikt pokoleń ; 3. Sam w rodzinie, czyli „osierocone pokolenie” ; 4. Rodzina – tradycja ; 5. To moja tajemnica ; 6. Obowiązki – dlaczego by nie? ; 7. Nie Jestem waszą własnością; 8. Moje rodzeństwo i ja ; 9. Kryzys w rodzinie – „rozstajemy się” ; 10. Chciałbym być strażakiem

 23. JA  i  moje  życie / scen. Barbara Jakubowska, Małgorzata Potocka. – Warszawa : Telewizja Polska : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1998. – 2 kas. wideo [VHS] : kolor. – (Powszechna Wideoteka Edukacyjna ; 2. Rodzina)
  Kas. 1. – (ok. 75 min). – Zawiera : 1. 988 – dzwonię do Was, bo mam taki problem ... ; 2. Oni nic nie rozumieją, czyli konflikt pokoleń ; 3. Sam w rodzinie, czyli „osierocone pokolenie” ; 4. Rodzina – tradycja ; 5. To moja tajemnica
  Kas. 2. – (ok. 75 min). – Zawiera : 1. Obowiązki – dlaczego by nie? ; 2. Nie Jestem waszą własnością; 3. Moje rodzeństwo i ja; 4, Kryzys w rodzinie – „rozstajemy się” ; 5. Chciałbym być strażakiem

 24. JAJKO  Kolumba / aut. Jaunsz Haman, Wojciech Wiśniewski ; scen. Anita Bokwa [i in.] ; reż Wojciech Iwański, Małgorzata Ubema. – Warszawa : Telewizja Polska : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1998. – 2 kas. wideo [VHS] : kolor + poradnik. – (Powszechna Wideoteka Edukacyjna ; 99. Zjawiska Fizyczne)
  Kas. 1. – (ok. 75 min). – Zawiera : 1. Komu potrzebne jest echo? ; 2. Czy wierzyć prognozom pogody? ; 3. Geny śmierci
  Kas. 2. – (ok. 75 min). – Zawiera : 1. Geny młodości ; 2. Dlaczego zmieniamy naturę? ; 3. Bezpieczna energetyka jądrowa

 25. JAK  znaleźć  dobrą  pracę / scen. Dariusz Ludwiczak ; realiz. Andrzej Sobczak. – Warszawa : Telewizja Polska ; Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1998. – 2 kas. wideo [VHS] : kolor. + poradnik : 32 s. – (Powszechna Wideoteka Edukacyjna ; 87. Doradztwo Zawodowe)
  Kas. 1. – (ok. 60 min). – Zawiera : 1. Jeśli masz problemy z pracą... ; 2. Odmień swoje życie ; 3. Jak rozpocząć poszukiwanie pracy ; 4. Jak napisać życiorys i podanie o pracę ; 5. Jak znaleźć pracodawcę ; 6. Oko w oko z pracodawcą
  Kas. 2. – (ok. 60 min). – Zawiera : 1. Rozmowa z pracodawcą; 2. Negocjacje płacowe ; 3. Praca na własny rachunek? ; 4. Formalności początkującego biznesmena ; 5. Planowanie samorozwoju ; 6. Jak się szkolić i przekwalifikować

 26. JEST  robota / scen. Justyna Święcicka, Wojciech Staruchowicz, Jarosław Skoczeń ; realiz. Mariusz Malinowski [i in.]. – Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004 (TVP, 2001). – 1 kas. wideo [VHS] (90 min) : kolor.
  Telewizyjne audycje dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych o sposobach kreatywnego i aktywnego poszukiwania pracy. – Wiedza o społeczeństwie. Podstawy przedsiębiorczości.
  Zawiera: 1. Co umiesz ? ; 2. Praca to towar ; 3. Rozejrzyj się ; 4. Sprzedaj się dobrze ; 5. Spokojnie, to tylko rozmowa ; 6. A może na swoim?

 27. JAN  Karski i jego czasy [Dokument elektroniczny] : multimedialny pakiet edukacyjny / [aut. Gabriela Sierocińska-Dec i in. ; red. Natalia Cetera]. – Multimedia interakcyjne – Warszawa : Muzeum Historii Polski, 2013. – 1 dysk optyczny (DVD) : dźw., kolor. ; 12 cm. – Dane z okładki. – Pakiet stanowi część programu Muzeum Historii Sztuki „Jan Karski. Niedokończona misja”. – Wymagania systemowe: komputer z systemem Windows XP lub nowszym; karta muzyczna; głośnik lub słuchawki; czytnik DVD.
            Zawiera m.in.: Materiały archiwalne i dokumenty źródłowe, w tym archiwalia z czasów młodości i fragmenty oryginalnych raportów i notatek Karskiego ; Mapy misji Karskiego, okupowanej Polski, schemat Polskiego Państwa Podziemnego ; Fragm. książki "Tajne Państwo" ; Fragm. wywiadów radiowych i telewizyjnych ; Gotowe scenariusze lekcji ; Słownik pojęć z okresu II wojny światowej i słownik biograficzny
  .

 28. JĘZYK  filmu. [Cz. 1] / scen. i prowadzenie Jerzy Wójcik ; realiz. Jerzy Zalewski. – Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004 (TVP, 1997). – 1 kas. wideo [VHS] (180 min) : kolor. – (Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
  Telewizyjne audycje dla
  gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych o kulisach tworzenia filmu i tajnikach filmowania. – Edukacja czytelnicza i medialna. Wiedza o kulturze. Język polski.
  Zawiera: 1. Kadr ; 2. Ujęcie ; 3. Plan filmowy ; 4. Ruch ; 5. Miejsce i przestrzeń ; 6. Czas i przestrzeń ; 7. Montaż ; 8. Inscenizacja ; 9. Postać ; 10. Światło ; 11. Kolor ; 12. Kompozycja utworu filmowego

 29. JĘZYK  filmu. [Cz. 2] / scen. i prowadzenie Jerzy Wójcik ; realiz. Jerzy Zalewski. – Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004 (TVP, 1997). – 1 kas. wideo [VHS] (180 min) : kolor. – (Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
  Telewizyjne audycje dla
  gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych o kulisach tworzenia filmu i tajnikach filmowania. – Edukacja czytelnicza i medialna. Wiedza o kulturze. Język polski.
  Zawiera: 1. Scenariusz. Spotkanie z Jerzym Stefanem Stawińskim ; 2. Konflikt. Spotkanie z Wojciechem Marczewskim ; 3. Metamorfoza. Spotkanie ze Stanisławm Różewiczem ; 4. Postać. Spotkanie z Kazimierzem Kutzem ; 5. Dialog. Spotkanie z Filipem Bajonem ; 6. Przestrzeń. Spotkanie z Januszem Sosnowskim ; 7. Scenografia. Spotkanie z Jerzym Skarżyńskim ; 8. Kostium. Spotkanie z Magdaleną Tesławską ; 9. Muzyka. Spotkanie z Zygmuntem Koniecznym ; 10. Dźwięk. Spotkanie z Nikodemem Wołk–Łaniewskim ; 11. Obraz. Spotkanie z Witoldem Sobocińskim ; 12. Utwór filmowy. Spotkanie z Wojciechem Jerzy Hasem

 30. JĘZYK  filmu  :  tworzenie  dydaktycznych  komunikatów  audiowizualnych / scen. Jerzy Wójcik. – Warszawa : Telewizja Polska : Ministerstwo Edukacji Narodowej,1997. – 2 kas. wideo [VHS] : kolor. + poradnik : 60 s. – (Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
  Kas. 1.– (ok. 180 min). – Zawiera : 1. Kadr ; 2. Ujęcie ; 3. Plan filmowy ; 4. Ruch ; 5. Miejsce i przestrzeń ; 6. Czas i przestrzeń ; 7. Montaż ; 8. Inscenizacja ; 9. Postać ; 10. Światło ; 11. Kolor ; 12. Kompozycja utworu filmowego
  Kas. 2. – (ok. 180 min). – Zawiera : 1. Scenariusz : spotkanie z Jerzym Stefanem Stawińskim ; 2. Konflikt : spotkanie z Wojciechem Marczewskim ; 3. Metamorfoza : spotkanie ze Stanisławem Róźewiczem ; 4. Postać : spotkanie z Kazimierzem Kutzem ; 5. Dialog : spotkanie z Filipem Bajonem ; 6. Przestrzeń : spotkanie z Januszem Sosnowskim ; 7. Scenografia : spotkanie z Jerzym Skarżyńskim ; 8. Kostium : spotkanie z Magdaleną Tesławską ; 9. Muzyka : spotkanie z Zygmuntem Koniecznym ; 10. Dźwięk : spotkanie 2 Nikodemem Wołk–Łaniewskim ; 11. Obraz : spotkanie z Witoldem Sobocińskim ; 12. Utwór filmowy : spotkanie z Wojciechem Hasem

 31. KSZTAŁTY  muzyki / scen. Waldemar Malicki ; reż. Filip Kovcin ; zdj. Waldemar Bala. – Warszawa : Telewizja Polska : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1998. – 2 kas. wideo [VHS] : kolor. + poradnik : 39 s. – (Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
  Kas. 1. – (ok. 120 min). – Zawiera : 1. Mowa muzyczna ; 2. Polifonia ; 3. Homofonia ; 4. Improwizacja ; 5. Współzawodnictwo : koncert ; 6. Powtarzalność : rondo
  Kas. 2. – (ok. 120 min). – Zawiera : 1. Metamorfozy : wariacje ; 2. Kontrasty : allegro sonatowe ; 3. Instrumenty i głosy ; 4. Poważna i rozrywkowa ; 5. Nowe Formy ; 6. Nasza muzyka

 32. KUCHNIA.  Cz. 2 / realiz. Wiktor Niedzicki. – Warszawa : Telewizja Polska : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1998. – 2 kas. wideo [VHS] : kolor. – (Powszechna Wideoteka Edukacyjna ; 97. Zjawiska Fizyczne)
  Kas. 1. – (ok. 90 min). – Zawiera : 1. Białko ; 2. Tłuszcz ; 3. Mleczne tajemnice ; 4. Jaka jest biel ? ; 5. Rozpuszczanie ; 6. Optyka dla każdego
  Kas. 2. – (ok. 75 min). – Zawiera : 1. Zamiast lodówki ; 2. Przepis na sałatkę ; 3. Odkurzanie ; 4. Bezy ; 5. Antyfizyka czyli...

 33. LEŚNICTWO  w województwie lubuskim w latach 2005–2009 [Dokument elektroniczny] / Urząd Statystyczny w Zielonej Górze = Forestry in Lubuskie Voivodship in 2005–2009 / Statistical Office in Zielona Góra ; [oprac. Elżbieta Adamska i in.]. – Dane tekstowe. – Zielona Góra : US, 2010. – 1 dysk optyczny (CD–ROM) : kolor ; 12 cm. – Ukazuje się co cztery lata.Wyd. od 2005 r. – Dane z ekranu tytułowego. – Wymagania systemowe: komputer z procesorem 133 Mhz; 16 MB; Windows 9x lub nowszy; przeglądarka PDF; czytnik CD–ROM.– Tekst w jęz. ang., pol. – (Informacje i Opracowania Statystyczne = Statistical Information and Elaborations).
  ISBN 1895–1716

 34. LUDNOŚĆ  i gospodarstwa domowe związane z rolnictwem : województwo lubuskie Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2002 [Dokument elektroniczny] / Urząd Statystyczny w Zielonej Górze ; [zesp. red. Roman Fedak i in. ; oprac. publ. Małgorzata Cierniak, Bogusława Kołeczek, Jolanta Szczurko]. Dane tekstowe. – Zielona Góra : US, 2003. – 1 dysk optyczny (CD–ROM) : kolor ; 12 cm. – Dane z ekranu tytułowego. – Wymagania systemowe: komputer z procesorem 133 Mhz; 16 MB; Windows 9x lub nowszy; przeglądarka PDF; czytnik CD–ROM.
  ISBN 83–89553–99–6

 35. LUDNOŚĆ,  ruch naturalny i migracje w województwie lubuskim w 2004 r. [Dokument elektroniczny] / Urząd Statystyczny w Zielonej Górze ; [oprac. Bogusława Kołeczek]. Dane tekstowe. – Zielona Góra : US, 2005. – 1 dysk optyczny (CD–ROM) : kolor ; 12 cm. – Rocz. Wyd. od 2004 r. – Dane z ekranu tytułowego. – Wymagania systemowe: komputer z procesorem 133 Mhz; 16 MB; Windows 9x lub nowszy; przeglądarka PDF; czytnik CD–ROM – (Informacje i Opracowania Statystyczne).
  ISSN 1895–1694

 36. LUDNOŚĆ,  ruch naturalny i migracje w województwie lubuskim w 2009 r. [Dokument elektroniczny] / Urząd Statystyczny w Zielonej Górze = Population, vital statistics and migrations in Lubuskie Voivodship in 2009 / Statistical Office of Zielona Góra ; [oprac. Zuzanna Sikora]. Dane tekstowe. – Zielona Góra : US, 2010. – 1 dysk optyczny (CD–ROM) : kolor ; 12 cm. – Rocz. Wyd. od 2004 r. – Dane z ekranu tytułowego. – Wymagania systemowe: komputer z procesorem 133 Mhz; 16 MB; Windows 9x lub nowszy; przeglądarka PDF; czytnik CD–ROM – (Informacje i Opracowania Statystyczne = Statistical Information and Elaborations).
  ISSN 1895–1694

 37. LUDNOŚĆ,  ruch naturalny i migracje w województwie lubuskim w 2010 r. [Dokument elektroniczny] / Urząd Statystyczny w Zielonej Górze = Population, vital statistics and migrations in Lubuskie Voivodship in 2010 / Statistical Office of Zielona Góra ; [oprac. Zuzanna Sikora]. Dane tekstowe. – Zielona Góra : US, 2011. – 1 dysk optyczny (CD–ROM) : kolor ; 12 cm. – Rocz. Wyd. od 2004 r. – Dane z ekranu tytułowego. – Wymagania systemowe: komputer z procesorem 133 Mhz; 16 MB; Windows 9x lub nowszy; przeglądarka PDF; czytnik CD–ROM – (Informacje i Opracowania Statystyczne = Statistical Information and Elaborations).
  ISSN 1895–1694

 38. ŁAPÓWA / scen. Maciej Zakrocki, Michał Zakrocki, Mariusz Malec ; reż.Mariusz Malec. – Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004 (TVP, 2004). – 1 kas. wideo [VHS] (160 min) : kolor. – (Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
  Telewizyjne audycje dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych o charakterze interdyscyplinarnym, mające na celu przekazanie wiedzy prawno–filozoficznej i etycznej na temat przyczyn i skutków korupcji. – Strategie antykorupcyjne. Historia i wiedza o społeczeństwie.

  Zawiera: 1. Smutne dziedzictwo ; 2. Czym skorupka... ; 3. Duży przekręt! ; 4. Nieszczęście reglamentacji ; 5. Unia da i wtedy... ; 6. Ryba psuje się od głowy ; 7. Świat walczy

 39. MACHINA  czasu /scen. Wiktor Niedzicki. – Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004 (TVP, 2000). – 1 kas. wideo [VHS] (100 min) : kolor. – (Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
  Telewizyjne audycje dla szkół podstawowych i
  gimnazjów odsłaniających kulisy historii odkryć naukowych. – Historia. Historia i wiedza o społeczeństwie.
  Zawiera: 1.
  Stal ; 2. Cukier ; 3. Trójpolówka ; 4. Epidemie ; 5. Ogrzewanie i architektura

 40. MAŁŻEŃSTWO...  Rodzina... / scen. Barbara Puszczewicz, Krzysztof Wesołowski. –Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1999. – 2 kas. wideo [VHS] : kolor. – (Wideoteka Reformy Edukacji)
  Kas. 1. – (ok. 220 min). – Zawiera : 1. Dwie istoty płciowe ; 2. Ona i on ; 3. Przed ślubem ; 4. Zakochani, narzeczeni, małżonkowie ; 5. Akt małżeński ; 6. A jeśli nie... ? ; 7. Dar życia ; 8. Być matką... Być ojcem... ; 9. Życie rodzinne ; 10. Podróż
  Kas. 2. : Refleksje. – (ok. 35 min). – Zawiera refleksje dotyczące filmów z kas. l

 41. MIASTO  bez barier. Modelki = Barrier – free city. Models = Gorod bez bar`erow. Modeli [Dokument elektroniczny] / reż. Monika Pawluczuk ; Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji. – Warszawa : Mistrzowska Szkoła Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy, 2006. – 1 dysk optyczny (DVD) : dźw., kolor. ; 12 cm. – Dane z ekranu tytułowego. – Wymagania systemowe: komputer z systemem Windows XP lub nowszym; przeglądarka PDF; odtwarzacz DVD; czytnik DVD. – Film zapisany w formacie DVD (*.VOB)
  Zawiera: Miasto bez barier. Modelki (25 min); Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji (1 min); Mistrzowska Szkoła Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy (2 min); Projektowanie uniwersalne : Sztokholm miasto dla wszystkich [dokument tekstowy PDF] / Ewa Kuryłowicz

 42. MINOTAUR  czyli Sfinks /scen. Maria Nockowska, Anna Dodziuk ; reż Tomasz Drozdowicz. – Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004 (TVP, 2001). – 1 kas. wideo [VHS] (125 min) : kolor. – (Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
  Telewizyjne audycje dla gimnazjów. – Wiedza o społeczeństwie. Edukacja czytelnicza i medialna.
  Zawiera 6 edukacyjnych gier psychologicznych: 1. Dokładny Smok Hugo i Humory Nieśmiałej Kikimory ; 2. Samotność Gryfa Tymoteusza. Niema Czarodziejka Ludgarda i Brzuch Giganta Hektora ; 3. Pegaz wraca do siebie. Kto nie lubi Strzygi Rozalii ; 4. Nieobrażona meduza Gorgona. Zły sen syreny Konstancji ; 5. Cyklop szuka asystenta. Nie ma rady na kłamstwa Elemady ; 6. Odwieczny spór karłów. Choleryczka Chimera i koszmarna afera. Serce labiryntu, czyli Minotaur pyta

 43. NA  żywioł : kształcenie zintegrowane / scen. Małgorzata Uberna ; reż. Małgorzata Piekałkiewicz. – Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004 (TVP, 2000). – 1 kas. wideo [VHS] (165 min) : kolor. – (Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
  Telewizyjne audycje dla szkół podstawowych pokazujące żywioły, ich genezę oraz wpływ na ludzi i środowisko przyrodnicze.
  Zawiera: 1. Powietrze ; 2. Żywioł powietrza ; 3. Ziemia ; 4. Żywioł ziemi ; 5. Ogień ; 6. Żywioł ognia ; 7. Woda ; 8. Żywioł wody

 44. NIE  udawaj Greka : /scen. Joanna Tryniszewska, Joanna Pieciukiewicz ; realiz. Joanna Tryniszewska, Joanna Pieciukiewicz, Monika tomczyk. – Warszawa : Ministerstwo Edukacji i Nauki, 2005 (TVP, 2005). – 2 dyski optyczne [DVD] : kolor. – (Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
       Telewizyjne audycje dla gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i wyższych, których celem jest zachęcenie młodych widzów do zainteresowania się matematyką i podjęcia studiów technicznych i przyrodniczych. – Matematyka. Informatyka. Technologia informacyjna. Wiedza o społeczeństwie.
  Filmy zapisane w formacie DVD (*.VOB)

  Dysk 1. – (ok. 120 min). – Zawiera: 1. Dwie kozy i samochód ; 2. Boski szyfr ; 3. Z szeregu wystąp ; 4. Złote dziecko natury ; 5. Gra warta świeczki
  Dysk 2. – (ok. 120 min). – Zawiera: 6. W pogoni za dowodem ; 7. Jak ze szpilki zrobić słońce? ; 8. Musimy wiedzieć, będziemy wiedzieć ; 9. Największa liczba świata ; 10. Saper za 1 000 000$

 45. NORMALNIE  jak w domu / scen. Justyna Święcicka ; reż. Mariusz Malinowski. – Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004 (TVP, 2000). – 1 kas. wideo [VHS] (160 min) : kolor.. – (Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
  Telewizyjne audycje dla szkół podstawowych i gimnazjów, pokazujące jak uczyć się siebie, swojego dojrzewania i rozumieć skutki własnego postępowania. – Wychowanie do życia w rodzinie. Edukacja prozdrowotna. Etyka.
  Zawiera: 1.Polubić siebie ; 2. Koleżanki i koledzy ; 3. Moja rodzina ; 4. Grają hormony ; 5. Moralność ; 6. Zagrożenia ; 7. Uwaga stres ; 8. Moja przyszłość

 46. OCZYWISTE  nieoczywiste. [Cz. 1] / scen. i realiz. Jadwiga Nowakowska. – Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004 (TVP, 1996–1997). – 1 kas. wideo [VHS] (130 min) : kolor. – (Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
  Telewizyjne audycje dla gimnazjów prezentujące dorobek mniejszości i grup etnicznych mieszkających w Polsce. – Wiedza o społeczeństwie. Edukacja regionalna.
  Zawiera: 1. Kultura Ormian ; 2. Kultura Ukraińców ; 3. Kultura Greków ; 4. Kultura Węgrów ; 5. Kultura Staroobrzędowców

 47. OCZYWISTE  nieoczywiste. [Cz. 2] / scen. i realiz. Jadwiga Nowakowska. – Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004 (TVP, 1997–1998). – 1 kas. wideo [VHS] (150 min) : kolor. – (Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
  Telewizyjne audycje dla gimnazjów prezentujące dorobek mniejszości i grup etnicznych mieszkających w Polsce. – Wiedza o społeczeństwie. Edukacja regionalna.
  Zawiera: 1. Kultura Niemców ; 2. Kultura Rosjan ; 3. Kultura Kaszubów ; 4. Kultura Szwedów ; 5. Kultura Francuzów ; 6. Kultura Żydów

 48. OD  Platona i Newtona... / scen. i reż. Małgorzata Uberna. – Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004 (TVP, 1998). – 1 kas. wideo [VHS] (140 min) : kolor. – (Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
  Telewizyjne audycje dla gimnazjów. – Fizyka. Astronomia.
  Zawiera: 1. Coraz cieplej ; 2. Kolorowy świat ; 3. Promieniotwórczość ; 4. Ciśnienie ; 5. Coraz szybciej ; 6. Chaos czy porządek

 49. OD  PLATONA  i  Newtona... / scen. i reż. Małgorzata Ubema, Marek Jurkowski. – Warszawa : Telewizja Polska : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1998. – 2 kas. wideo [VHS] ; kolor. – (Powszechna Wideoteka Edukacyjna ; 98. Zjawiska Fizyczne)
  Kas. 1. – (ok. 100 min). – Zawiera : 1. Na fali ; 2. Więcej światła ; 3. Świat dźwięków. Cz. 1 ; 4. Świat dźwięków. Cz. 2
  Kas. 2. – (ok. 100 min). – Zawiera : 1. Siła i ruch ; 2. Coraz zimniej ; 3. Laser : promienie życia i śmierci ; 4. Z prądem czy pod prąd?

 50. PANI  Jola zmienia swoje życie / scen. i komentarz Maria Król–Fijewska ; reż. Elżbieta Sikora. – Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004 (TVP, 1996). – 1 kas. wideo [VHS] (180 min) : kolor. – (Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
  Telewizyjne audycje dla szkół ponadgimnazjalnych prezentujące sposoby efektywnego, konsekwentnego
  i konstruktywnego działania, mającego na celu przekształcenie swojego życia. – Historia i wiedza o społeczeństwie. Wychowanie do życia w rodzinie. Etyka. Psychologia. Socjologia.
  Zawiera: 1.
  Przeszkoda pierwsza – niespełnione marzenia ; 2. Przeszkoda druga – kompleksy społeczne ; 3. Przeszkoda trzecia – nieufność ; 4. Przeszkoda czwarta – destrukcyjne nawyki osobiste ; 5. Przeszkoda piąta – uzależnienie od drugiej osoby ; 6. Przeszkoda szósta – normy społeczne ; 7. Przeszkoda siódma – brak akceptacji siebie ; 8. Jak żyć z tym, czego zmienić nie można? ; 9. Pani Jola zmienia swoje życie – podsumowanie

 51. PANI  Jola  zmienia  swoje  życie / scen. Maria Król–Fijewska. – Warszawa : Telewizja Polska : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1998. – 2 kas. wideo [VHS] : kolor. + poradnik : 36 s. – (Powszechna Wideoteka Edukacyjna ; 4. Rodzina)
  Kas. 1. – (ok. 100 min). – Zawiera : 1. Niespełnione marzenia ; 2. Przeszkoda 2 – kompleksy społeczne ; 3. Przeszkoda 3 – nieufność wobec ludzi ; 4. Przeszkoda 4 – destrukcyjne nawyki osobiste ; 5. Przeszkoda 5 – uzależnienie od drugiej osoby
  Kas. 2. (ok. 80 min). – Zawiera : 1. Przeszkoda 6 – obawa przed społecznym osądem ; 2. Przeszkoda 7 – brak akceptacji siebie ; 3. Jak żyć z tym, czego zmienić nie można ; 4. Jak pomagać ludziom, którzy chcą zmienić swoje życie

 52. PIĄTA  pora roku /scen. i realiz. Włodzimierz Kaczmarek. – Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004 (TVP, 2001). – 1 kas. wideo [VHS] (200 min) : kolor. – (Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
  Telewizyjne audycje dla szkół podstawowych i
  gimnazjów przedstawiające życie wybranych organizmów zwierzęcych i roślinnych. – Biologia. Geografia. Edukacja ekologiczna.
  Zawiera: 1.
  Wokół samotnej wierzby cz. 1 ; 2. Wokół samotnej wierzby cz. 2 ; 3. Trzcinowisko ; 4. Od zimy do zimy ; 5. Choleragrund ; 6. Orły i kruki ; 7. Życie na ugorze ; 8. Podwodne pustynie ; 9. Współistnienie ; 10. Pod konarami drzew

 53. PODSTAWOWE  informacje ze spisów powszechnych : gminy województwa lubuskiego : Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2002 : Powszechny Spis Rolny 2002 [Dokument elektroniczny] / Urząd Statystyczny w Zielonej Górze ; [oprac. publikacji Wioletta Bielecka i in. ; oprac. wersji elektr. Edyta Leśniak]. Dane tekstowe. – Zielona Góra : US, 2004. – 1 dysk optyczny (CD–ROM) : kolor ; 12 cm. – Dane z ekranu tytułowego. – Wymagania systemowe: komputer z systemem Windows 9x lub nowszym; przeglądarka PDF; czytnik CD–ROM.
  ISBN 83–89553–70–8

 54. POEZJA  współczesna  :  indywidualiści  i  samotnicy / scen. Paweł Czapczyk [i in.] ; realiz. Aleksandra Czamecka. – Warszawa : Telewizja Polska : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1997. – 2 kas. wideo [VHS] : kolor. + poradnik: 37 s. – (Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
  Kas. 1. – (ok. 180 min). – Zawiera : l. Bohdana Zadury rozmowa z ciszą ; 2. Smuga światła : Mieczysław Jastrun ; 3. Ptaki mojego serca [Halina Poświatowska] ; 4. Czysta rozkosz [Anna Świrszczyńska] ; 5. Czemu nie ma tancerki? [Rafał Wojaczek] ; 6. Lumen obscurum [Aleksander Wat]
  Kas. 2. – (ok. 180 min). – Zawiera : 1. Nie dokończona opowieść : Edward Stachura ; 2. Jan od biedronki [Jan Twardowski] ; 3. Tako rzecze Jedyny [Kazimierz Brakoniecki] ; 4. Krystyna Miłobędzka : wszystko jest dziecko ; 5. Porządek rzeczy [Julia Hartwig] ; 6. Żyłowanie życia : Ryszard Milczewski–Bruno

 55. POLACY  z  wyboru / scen. Ewa Nawój, Jan Strękowski. – Warszawa : Telewizja Polska : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1998. – 2 kas. wideo [VHS] : kolor. + poradnik : 39 s. – (Powszechna Wideoteka Edukacyjna ; 38)
  Kas. 1. – (ok. 80 min). – Zawiera : 1. Góral z Tokio ; 2. Hatif ; 3. Elity czy ogony?
  Kas. 2. – (ok. 65 min). – Zawiera : 1. Dokąd tak pędzisz Tugrulu? ; 2. Polskie epizody w norweskim plecaku ; 3. Makumba

 56. POLSKA  w ogniu : Katyń / program Bogusława Wołoszańskiego ; scen. Bogusław Wołoszański, Jan Tarczyński ; reż. Wojciech Pacyna. – Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004 (TVP, 2000). – 1 kas. wideo [VHS] (50 min) : kolor. – (Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
  Telewizyjne audycje dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych przedstawiające historię polskich oficerów uwięzionych w radzieckich obozach jenieckich, a następnie zamordowanych w obozach Katynia, Ostaszkowa i Starobielska.
  – Historia. Edukacja europejska. Edukacja regionalna. Edukacja czytelnicza i medialna.
  Zawiera: 1. Atmosfera wojny polsko–radzieckiej 1939. 2. Kalendarium wydarzeń styczeń – kwiecień 1940

 57. POLSKIE  drogi do niepodległości : notacja historyczna / realiz. Andrzej Dorniak, Anna Maria Mydlarska. Gdańsk : Video Studio, 2001. – 2 kas. wideo [VHS] : kolor.
  Kas. 1 – (183 min). – Zawiera: Cz. 1. Lata 1945–1970. ; Cz. 2. Grudzień '70. ; Cz. 3. Powstanie opozycji demokratycznej. ; Cz. 4. Jan Paweł II a „Solidarność” ; Cz. 5. Sierpień '80
  Kas. 2 – (166 min). – Zawiera: 1 Cz. 6. Karnawał „Solidarności” ; Cz. 7. Stan Wojenny. ; Cz. 8. Wolna Polska

 58. POLSKIE  drogi do niepodległości : notacja historyczna. Cz. 1 / realiz. Andrzej Dorniak, Anna Maria Mydlarska. Gdańsk : Video Studio, 2001. – 1 kas. wideo [VHS] (183 min) : kolor.
  Zawiera: Cz. 1. Lata 1945–1970. ; Cz. 2. Grudzień '70. ; Cz. 3. Powstanie opozycji demokratycznej. ; Cz. 4. Jan Paweł II a „Solidarność” ; Cz. 5. Sierpień '80

 59. POLSKIE  drogi do niepodległości : notacja historyczna. Cz. 2  / realiz. Andrzej Dorniak, Anna Maria Mydlarska. Gdańsk : Video Studio, 2001. – 1 kas. wideo [VHS] (166 min) : kolor.
  Zawiera: Cz. 6. Karnawał „Solidarności” ; Cz. 7. Stan Wojenny. ; Cz. 8. Wolna Polska

 60. POLSKIE  drogi do niepodległości Solidarność : drogi do niepodległości Polski w XX wieku : konkurs szkolny 2001 / realiz. Andrzej Domiak ; współpr. Anna Maria Mydlarska, Barbara Gorgol. [Warszawa] : Ministerstwo Edukacji Narodowej, [2001]. – 1 kas. wideo [VHS] (40 min) : kolor.
  Środek dydaktyczny zalecany do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do nauczania historii i społeczeństwa na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadpodstawowej. Wpisany do wykazu środków dydaktycznych, nr zalecenia: 1146/2001.

 61. POWIATY  i gminy w województwie lubuskim w 2009 r. [Dokument elektroniczny] / Urząd Statystyczny w Zielonej Górze ; [Elżbieta Adamska i in.]. – Dane tekstowe. – Zielona Góra : US, 2009. – 1 dysk optyczny (CD–ROM) : kolor ; 12 cm. – Dane z ekranu tytułowego. – Wymagania systemowe: komputer z systemem Windows 9x lub nowszym; przeglądarka PDF; czytnik CD–ROM. – (Informacje i Opracowania Statystyczne).
  ISBN 978–83–8955–391–1

 62. PRZEZ  Karpaty. [Cz. 1] / reliz. Gerard Sawicki ; scen. Peter Reichwalder [i in.] – Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004 (TVP, 1998). – 1 kas. wideo [VHS] (125 min) : kolor. – (Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
  Telewizyjne audycje dla
  gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. – Geografia z ochroną i kształtowaniem środowiska. Edukacja regionalna. Edukacja ekologiczna
  Zawiera: 1. Mała Fatra ; 2. Dolina środkowego Wagu cz. 1 ; 3. Dolina środkowego Wagu cz. 2 ; 4. Strażowskie Wierchy ; 5. Małe Karpaty

 63. PRZEZ  Karpaty. [Cz. 2] / reliz. Gerard Sawicki ; scen. Peter Reichwalder [i in.] – Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004 (TVP, 1998). – 1 kas. wideo [VHS] (125 min) : kolor. – (Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
  Telewizyjne audycje dla
  gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. – Geografia z ochroną i kształtowaniem środowiska. Edukacja regionalna. Edukacja ekologiczna
  Zawiera: 1. Niskie Tatry ; 2. Słowacki Kras ; 3. Historia górnictwa w centralnej Słowacji ; 4. Wulkanity centralnej Słowacji ; 5. Wulkanity wschodniej Słowacji ; 6. Cerowe Wierchy

 64. PTAKOLUB / program przygotował Gerard Sawicki. – Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004 (TVP, 2000–2001). – 1 kas. wideo [VHS] (220 min) : kolor. – (Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
  Telewizyjne audycje dla szkół podstawowych i gimnazjów. –
  Edukacja przyrodnicza i ekologiczna. Biologia.
  Zawiera: 1.
  Charakterystyka ptaków jako grupy systematycznej ; 2. Migracja wróblowatych i innych gatunków ; 3. Dokarmianie ptaków zimą ; 4. Zimujące w Polsce ptaki wróblowate ; 5. Zajmujące w Polsce ptaki wodne cz. 1 ; 6. Zimujące w Polsce ptaki wodne cz. 2 ; 7. Zdolność ptaków do aktywnego lotu ; 8. Wiosenne wędrówki ptaków ; 9. Zachowania godowe ptaków ; 10. Ptasie gniazda ; 11. Opieka nad potomstwem

 65. RAP  na drodze : wychowanie komunikacyjne. Cz. 2 / scen. i realiz. Krzysztof Wesołowski. – Warszawa : Telewizja Polska : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1998. – 2 kas. wideo [VHS] : kolor + poradnik : 52 s. – (Powszechna Wideoteka Edukacyjna ; 86. Nauka, Technika)
  Wideofilmy związane z wprowadzeniem do szkół obowiązkowych zajęć z wychowania komunikacyjnego.
  Kas. 1. – (ok. 75 min). – Zawiera: 1. Powtórzenie ; 2. Planujemy i idziemy ; 3. Stop! Jest groźnie! ; 4. Znaki i sygnały ; 5. Jak być pasażerem…
  Kas. 2. – (ok. 75 min). – Zawiera: 1. Rower, motorower… i przepisy ; 2. Zasady, liczby, kilometry ; 3. Wędrujemy ; 4. Pomóż! ; 5. Raz jeszcze, czyli zasady i powtórzenia

  ISBN  83-86925-86-8

 66. ROCZNIK  statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2008 [Dokument elektroniczny] / [Główny Urząd Statystyczny] = Statistical yearbook of the Republic of Poland 2008 / [Central Statistical Office ; kom. red. przewodn. Józef Oleński, red. gł. Halina Dmochowska]. – Dane tekstowe. – Warszawa : Zakład Wydawnictw Statystycznych, 2008. – 1 dysk optyczny (CD–ROM) : kolor ; 12 cm. – Rocz. Wyd. od 1998. – Dane z ekranu tytułowego. – Wymagania systemowe: komputer z systemem Windows 9x lub nowszym; przeglądarka PDF; czytnik CD–ROM.– Tekst w jęz. ang., pol.
  ISSN  1640–5927

 67. ROCZNIK  statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2010 [Dokument elektroniczny] / [Główny Urząd Statystyczny] = Statistical yearbook of the Republic of Poland 2010 / [Central Statistical Office ; kom. red. przewodn. Józef Oleński, red. gł. Halina Dmochowska]. – Dane tekstowe. – Warszawa : Zakład Wydawnictw Statystycznych, 2010. – 1 dysk optyczny (CD–ROM) : kolor ; 12 cm. – Rocz. – Wyd. od 1998. – Dane z ekranu tytułowego. – Wymagania systemowe: komputer z systemem Windows 9x lub nowszym; przeglądarka PDF; czytnik CD–ROM. – Tekst w jęz. ang., pol.
  ISSN  1640–5927

 68. ROCZNIK  statystyczny województwa lubuskiego 2003 [Dokument elektroniczny] / Urząd Statystyczny w Zielonej Górze = Lubuskie Voivodship statistical yearbook 2003 / Statistical Office of Zielona Góra ; [zespół red. przewodn. Roman Fe-dak]. – Dane tekstowe. – Zielona Góra : US, 2003. – 1 dysk optyczny (CD–ROM) : kolor ; 12 cm. – Rocz. – Wyd. od 2000. – Dane z ekranu tytułowego. – Wymagania systemowe: komputer z procesorem 133 Mhz; 16 MB; Windows 9x lub nowszy; przeglądarka PDF; czytnik CD–ROM.– Tekst w jęz. ang., pol.
  ISSN 1640–0135

 69. ROMANTYCZNE  podróże do Polski /scen. Mariusz Wituski ; reż. Mariusz Malinowski. – Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004 (TVP, 1999). – 1 kas. wideo [VHS] (120 min) : kolor. – (Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
  Telewizyjne audycje dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych prezentujące dziedzictwo kulturowe Kujaw, Śląska i Litwy. – Język polski. Historia. Uczestnictwo w kulturze. Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie.
  Zawiera: 1. ...tuż za rogatkami ; 2. ...na Podlasie ; 3. ...Zamki polskie ; 4. ...do Wilna ; 5. ...w Góry Świętokrzyskie ; 6. „finis Poloniae” ; 7. ...po drodze do Śląska ; 8. ...Wielkopolska, Kujawy ; 9. ...moje miejsce na Ziemi

 70. ROSALSKA,  Małgorzata
  Od marzeń do kariery [Dokument elektroniczny] : poradnik dla uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych / Małgorzata Rosalska, Anna Wawrzonek. Dane tekstowe w formacie pdf. – Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2013. – 1 dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. – Publikacja wydana w ramach projektu Eurodoradztwo Polska / Eurogidance Poland, w programie „Uczenie się przez czałe życie”. – Dane z okładki. – Wymagania systemowe: komputer z przeglądarką PDF; czytnik CD–ROM.

 71. SENSACJE  XX  wieku / scen. Bogusław Wołoszański. – Warszawa : Telewizja Polska : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1998. – 3 kas. wideo [VHS]: kolor + poradnik : 44 s. – (Powszechna Wideoteka Edukacyjna ; 39)
  Kas. 1. – (ok. 177 min). – Zawiera : 1. Dzień, który wstrząsnął światem ; 2. Lenin i terror ; 3. Sprawa Sawinkowa ; 4. Jak umierali bogowie cz. 1 ; 5. Jak umierali bogowie cz. 2 ; 6. Jak umierali bogowie cz. 3 ; 7. Pięciu wspaniałych ; 8. No passaran
  Kas. 2. – (ok. 134 min). – Zawiera : 1. Tajemnica Barbarossy cz. 1 ; 2. Tajemnica Barbarossy cz. 2 ; 3. Jego wysokość książę ; 4. Najlepszy żołnierz Hitlera ; 5. Największa tajemnica XX wieku cz. 1 ; 6. Największa tajemnica XX wieku cz. 2
  Kas. 3. – (ok. 175 min). –Zawiera : 1. Śmiertelny pojedynek cz. 1 ; 2. Śmiertelny pojedynek cz. 2 ; 3. Suez 56 ; 4. Ambasador Andropow informuje... ; 5. Wyrok wykonano cz. 1 ; 6. Wyrok wykonano cz. 2 ; 7. Afganistan cz. 1 ; 8. Afganistan cz. 2

 72. SOLIDARNOŚĆ  : jak zerwaliśmy żelazną kurtynę / [scen. Gabriel Meretik, Krystyna Mokrosińska ; reż. K. Mokrosińska]. [Gdańsk : Video Studio, 2000].1 kas. wideo [VHS] (ok. 56 min) : kolor.
  Wykorzystano zbiory prywatne, archiwalne Biblioteki Narodowej, Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, Ośrodka Karta.

 73. SPISANE  na kamiennych tablicach / program pod red. Hanny Milewskiej przygotowali ks. Mateusz Matuszewski, Tomasz Merta, Elżbieta Sikora ; realiz. Bożena Pijanowska. – Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004 (TVP, 1998). – 1 kas. wideo [VHS] (150 min) : kolor. – (Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
  Telewizyjne audycje dla szkół ponadgimnazjalnych poruszające problem wiary i jej potrzeby, a także zasad moralnych, wynikających z religii, jak również z etyki laickiej. – Edukacja filozoficzna. Etyka. Wiedza o kulturze.
  Zawiera: 1. Potrzeba wiary ; 2. W co wierzymy? ; 3. Sacrum ; 4. Godność i szacunek ; 5. Nie zabijaj! ; 6. Świętość i ciało ; 7. Być, mieć, dać ; 8. Prawda ; 9. Pożądanie ; 10. Miłość

 74. SPRAWNI  w pracy [Dokument elektroniczny] / Monika Pawluczuk ; Międzynarodowa Organizacja Pracy = Fully fit at work / Monika Pawluczuk ; International Labour Organizattion. – Budapeszt : Międzynarodowa Organizacja Pracy, 2007. – 1 dysk optyczny (DVD) : dźw., kolor. ; 12 cm. – Dane z ekranu tytułowego. – Wymagania systemowe: odtwarzacz DVD; czytnik DVD. – Filmy również z napisami w j. ang. zapisane w formacie DVD (*.VOB).
  Zawiera: Sprawni  w pracy (21 min); The International Labour Organizattion (6 min); Mistrzowska Szkoła Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy (2 min).
  ISBN 978-92-2-820191-8

 75. STAN  środowiska w województwie lubuskim w latach 2009–2010 [Dokument elektroniczny] / Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze ; [red. Krystyna Damczyk, Marek Demidowicz, Zbigniew Lewicki]. – Dane tekstowe. – Zielona Góra ; Gorzów Wielkopolski : Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, 2011. – 1 dysk optyczny (CD–ROM) : kolor ; 12 cm. – Dane z ekranu tytułowego. – Wymagania systemowe: komputer z systemem Windows 9x lub nowszym; przeglądarka PDF; czytnik CD–ROM. – (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
  ISSN 1898–5939

 76. „...SWEGO  nie znacie...” : katalog zabytków. [Cz. 1] / program Maciej Wojtyński. – Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004 (TVP, 1998). – 1 kas. wideo [VHS] (185 min) : kolor. – (Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
  Telewizyjne audycje dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. – Historia. Historia i społeczeństwo. Edukacja regionalna.
  Zawiera: Chotyniec ; Dębno Podhalańskie ; Gidle, Kościół św. Magdaleny ; Gosprzydowa ; Grębień koło Wielunia ; Grywałd ; Haczów ; Harklowa ; Kadłub koło Wielunia ; Kampinos ; Krempna ; Przydonica ; Łaszew koło Wielunia ; Łopuszna ; Mogiła, Kościół św. Bartłomieja ; Mogiła, Opactwo Cystersów ; Mnichów ; Koniecpol ; Popowice koło Wielunia

 77. „...SWEGO  nie znacie...” : katalog zabytków. [Cz. 2] / program Maciej Wojtyński. – Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004 (TVP, 1998). – 1 kas. wideo [VHS] (160 min) : kolor. – (Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
  Telewizyjne audycje dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. – Historia. Historia i społeczeństwo. Edukacja regionalna.
  Zawiera: Posada Rybotycka ; Pińczów, Kościół Paulinów ; Radruż ; Pińczów, Kościół Reformatów ; Sękowa ; Szalowa ; Rzeszów, Kościół Pijarów ; Ulucz ; Wielgomłyny ; Gidle, Kościół Dominikanów ; Biecz, Fara ; Blizne koło Brzozowa ; Świdnik, dwór ; Wiśnicz Nowy Fara ; Wierzbie koło Wielunia ; Wieluń, Kościół Bernardynek ; Gaszyn koło Wielunia

 78. SYSTEMATYKA  i charakterystyka gospodarstw rolnych : województwo lubuskie : Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2002 : Powszechny Spis Rolny 2002 [Dokument elektroniczny] / Urząd Statystyczny w Zielonej Górze ; [zesp. red. Roman Fedak i in. ; oprac. publ. Marlena Broll, Sławomira Raczyńska, Teresa Sokołowska]. – Dane tekstowe. – Zielona Góra : US, 2003. – 1 dysk optyczny (CD–ROM) : kolor ; 12 cm. – Dane z ekranu tytułowego. – Wymagania systemowe: komputer z procesorem 133 Mhz; 16 MB; Windows 9x lub nowszy; przeglądarka PDF; czytnik CD–ROM.
  ISBN 83–89553–98–8.

 79. SZKOŁA  bezpieczna w sieci [Dokument elektroniczny] : zestaw materiałów edukacyjnych na temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie. – Multimedia interakcyjne. – [Warszawa] : Fundacja „Dzieci Niczyje”, 2012. – 1 dysk optyczny (DVD) : kolor ; 12 cm + brosz. : 19 s. Płyta wydana pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach programu „Dziecko w Sieci”. – Dane z okładki. – Wymagania systemowe: komputer z systemem Windows XP lub nowszym; przeglądarka PDF; odtwarzacz DVD; czytnik DVD
        
  Zawiera filmy w formacie mp4: Owce w sieci (przedszkola i klasy 1-3 szkół podstawowych) ; Sieciaki (klasy 1- 3 szkół podstawowych) ; Zuźka i Tunio poznają Internet (klasy2-4 szkół podstawowych) ; 3... 2... 1... Internet ! (klasy 4-6 szkół podstawowych) ; Stop cyberprzemocy (gimnazja) ; W sieci (klasy 2-3 gimnazjów oraz klasy 1-2 szkół ponadgimnazjalnych) ; Kurs Dziecko w sieci (rodzice i profesjonaliści) oraz scenariusze zajęć w formacie pdf.

 80. SZKOŁY  integracyjne / real. Monika Dyląg, Grzegorz Sojór, Anna Waśniewska. –Warszawa : Telewizja Polska : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1998. – 1 kas. wideo [VHS] (125 min) : kolor. + poradnik. – (Powszechna Widoeteka Edukacyjna ; 58. Edukacja w Polsce).
  Zawiera : 1. Nauczyciele ; 2. Grupa; 3. Uczniowie ; 4. Metody; 5. Rodzice

 81. SZKOŁY  za oceanem  :  Internet  na  antypodach / aut. Henryk Konieczny, Barbara Puszczewicz. – Warszawa : Telewizja Polska : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1998. – 2 kas. wideo [VHS] : kolor + poradnik : 32 s. – (Powszechna Wideoteka Edukacyjna ; 56)
  Kas. 1. – (ok. 100 min). – Zawiera : 1. BBS – Uniwersyteckie tablice ; 2. WWW – Przestrzeń technologiczna ; 3. E–mail – Globalna komunikacja ; 3. Home Page – Wiadomości dla wszystkich ; 4. Listserv – Sieć uniwersytecka
  Kas. 2. – (ok. 100 min). – Zawiera : 1. Edukacja na łączach – Studenci ; 2. Edukacja na łączach – Profesorowie ; 3. Edukacja na łączach – Uczelnie ; 4. Edukacja na łączach – Społeczeństwo ; 5. Edukacja na łączach – Nowe wyzwania

 82. SZTUKA  chóralnego  śpiewu / scen. Anna Biedakowa, Wanda Różycka–Zborowska, Stefan Stuligrosz ; reż. W. Różycka–Zborowska. – Warszawa : Telewizja Polska : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1998. – 2 kas. wideo [VHS] : kolor. + poradnik : 31 s. – (Powszechna Wideoteka Edukacyjna ; 72)
  . 1. – (ok. 60 min.). – Zawiera : 1. Oddech ; 2. Kształtowanie zespołu wokalnego ; 3. Praca z zespołem wokalnym

  Kas. 2. – (ok. 60 min). – Zawiera : 1. Unisono i homofonia ; 2. Motet i technika imitacyjna ; 3. Chóry w oratoriach

 83. ŚCIEŻKI  z  raju / scen. Wojciech Borkowski, Gerard Sawicki. – Warszawa : Telewizja Polska : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1998. – 2 kas. wideo [VHS] : kolor. + poradnik ; 41 s. – (Powszechna Wideoteka Edukacyjna ; 92. Wiedza o ziemi)
  Kas. 1. – (ok. 100 min). – Zawiera : l. Kiedy pojawił się człowiek? ; 2. Homo erectus ; 3. Neandertalczyk – twój brat ; 4. My z Cro–Magnon ; 5. Człowiek górnego paleolitu twórcą sztuki
  Kas. 2. – (ok. 100 min). – Zawiera : 1. Łowcy mamutów – Eden północy ; 2. Renifer – najstarszy przyjaciel człowieka ; 3. Pierwsi Amerykanie ; 4. Archaiczna tradycja wschodnia ; 5. Amazonia

 84. TAJNIKI  matematyki / program i scen. Małgorzata Uberna. – Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004 (TVP, 1998). – 1 kas. wideo [VHS] (195 min) : kolor. – (Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
  Telewizyjne audycje dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. – Matematyka.
  Zawiera: 1. Matematyk poznaje uroki symetrii ; 2. Matematyk gra w bilard ; 3. Liczby urojone ; 4. Bryły Platońskie ; 5. Matematyczne fryzury ; 6. Matematyk poznaje powierzchnie prostokątne ; 7. Matematyk igra z czasem ; 8. Matematyk zostaje zdolnym kartografem ; 9. Matematyk rozwiązuje węzły gordyjskie ; 10. Matematyk w bibliotece ; 11. Matematyk projektuje dywany ; 12. Matematyk w labiryncie

 85. TAJNIKI  matematyki / scen. Małgorzata Uberna. – Warszawa : Telewizja Polska : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1998. – 2 kas. wideo [VHS] (180 min) : kolor + poradnik : 33 s. – (Powszechna Wideoteka Edukacyjna ; 80)
  Wideofilmy dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, ukazujące możliwości wykorzystania wiedzy matematycznej w codziennym życiu.
  Kas. 1. – (ok. 90 min). – Zawiera: 1. Matematyk przepowiada pogodę ; 2. Matematyk w muzeum sztuki abstrakcyjnej ; 3. Zabawy w grafy ; 4. Matematyk w hotelu ; 5. Matematyk kibicem sportowym ; 6. Matematyk w korku
  Kas. 2. – (ok. 90 min). – Zawiera: 1. Matematyk obchodzi urodziny ; 2. Projektowanie mody ; 3. Matematyk oblicza procenty ; 4. Wielkie pakowanie ; 5. Matematyk gra w szachy ; 6. Matematyk łagodzi obyczaje

  ISBN  83-86925-95-7

 86. TAJNIKI  matematyki / scen. Małgorzata Ubema ; reż. M. Ubema, Marek Jurkowski. –Warszawa : Telewizja Polska : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1998. – 2 kas. wideo [VHS] : kolor. + poradnik : 33 s. – (Powszechna Wideoteka Edukacyjna ; 80)
  Kas. 1. – (ok. 90 min). – Zawiera : 1. Matematyk przepowiada pogodę ; 2. Matematyk w muzeum sztuki abstrakcyjnej ; 3. Zabawy w grafy ; 4. Matematyk w hotelu ; 5. Matematyk kibicem sportowym ; 6. Matematyk w korku
  Kas. 2. – (ok. 90 min). – Zawiera : 1. Matematyk obchodzi urodziny ; 2. Projektowanie mody ; 3. Matematyk oblicza procenty ; 4. Wielkie pakowanie ; 5. Matematyk gra w szachy ; 6. Matematyk łagodzi obyczaje

 87. TAKI  pejzaż.  Cz. 3 / scen. Piotr Roniewicz, Gerard Sawicki, Andrzej Wierzbowski. –Warszawa : Telewizja Polska : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1998. – 2 kas. wideo [VHS] : kolor. + poradnik : 41 s. – (Powszechna Wideoteka Edukacyjna ; 91. Wiedza o ziemi)
  Kas. 1. – (ok. 120 min). – Zawiera : 1. Góry Świętokrzyskie cz. 4 ; 2. Góry Świętokrzyskie cz. 5 ; 3. Góry Świętokrzyskie cz. 6 ; 4. Na połoninach ; 5. Rzeki i potoki; 6. Flisz i nafta
  Kas. 2. – (ok. 120 min). – Zawiera : 1. Ślady zlodowaceń ; 2. Woda i wiatr; 3. Morze i ląd ; 4. Historia najnowsza ; 5. Krajobrazy podziemne ; 6. Okaleczony krajobraz

 88. The  FUNNY  World of words / scen. Beata Hyczko, Krzysztof Dąbrowski. – Warszawa : Telewizja Polska : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1998. – 1 kas. wideo [VHS] (120) : kolor + poradnik : s. 25–39. – (Powszechna Wideoteka Edukacyjna ; 47)
  Nauka języka angielskiego przez zabawę dla średniozaawansowanych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych. – Zawiera 21 sekwencji służących rozszerzaniu angielskiego słownictwa.
  ISBN  83-86925-80-9         

 89. The  FUNNY  world  of  words / scen. Beata Hyczko, Krzysztof Dąbrowski. – Warszawa : Telewizja Polska : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1998. – 1 kas. wideo [VHS] (63 min) : kolor + poradnik : s. 25–39. – (Powszechna Wideoteka Edukacyjna ; 47)
  Zawiera 63 wideofilmy adresowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Ich zadaniem jest nauka przez zabawę

 90. TURISTSCHES  antlitz der Partnerstädte : Lubsko, Brody, Forst (Lausitz) / Urząd Miasta Lubsko. Wydział Inwestycji i Promocji. – Lubsko : Studio Film „Dropa”, 2004 (TVP, 2000). – 1 dysk optyczny [CD] [ok. 32 min] : kolor.
  Filmy zapisane w formacie mpg. – Dysk zawiera własny player (ImpressionPlayer.exe)

 91. TURYSTYCZNE  oblicze miast partnerskich : Lubsko, Brody, Forst (Lausitz) / Urząd Miasta Lubsko. Wydział Inwestycji i Promocji. – Lubsko : Studio Film „Dropa”, 2004 (TVP, 2000). – 1 dysk optyczny [CD] [ok. 32 min] : kolor.
  Filmy zapisane w formacie mpg. – Dysk zawiera własny player (ImpressionPlayer.exe)

 92. TURYSTYCZNE  oblicze miast partnerskich : Lubsko, Brody, Forst (Lausitz) / Urząd Miasta Lubsko. Wydział Inwestycji i Promocji. – Lubsko : Studio Film „Dropa”, 2004 (TVP, 2000). – 1 kas. wideo [VHS] [ok. 32 min] : kolor.

 93. TURYSTYKA  w województwie lubuskim w 2009 r. [Dokument elektroniczny] / Urząd Statystyczny w Zielonej Górze = Tourism in lubuskie voivodship in 2009 / Statistical Office in Zielona Góra ; [oprac. Elżbieta Groch]. Dane tekstowe. – Zielona Góra : US, 2010. – 1 dysk optyczny (CD–ROM) : kolor ; 12 cm. – Co trzy lata. Wyd. od 2004 r. – Dane z ekranu tytułowego. – Wymagania systemowe: IBM PC; procesor 133 Mhz; 16 MB; Windows 9x lub nowsze; przeglądarka PDF; czytnik CD–ROM. Tekst w jęz. ang., pol. – (Informacje i Opracowania Statystyczne = Statistical Information and Elaborations).
  ISSN 1895–8184

 94. TWÓRCY  naszej tradycji. [Cz. 1] / scen., dokumentacja, narracja Dorota Siwicka, Marek Bińczyk [i in.]. ; realiz. i reż. Krzysztof Bukowski [i in.]. Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004 (TVP, 1997 – 1998). – 1 kas. wideo [VHS] (165 min) : kolor. – (Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
  Telewizyjne audycje dla szkół ponadgimnazjalnych, prezentujące sylwetki wybitnych twórców polskiej literatury, którzy najsilniej oddziaływali na naszą tradycję kulturalną. –
  Język polski. Historia.
  Zawiera: 1. Antoni Malczewski [1973–1826]. 2. Kronikarz : rzecz o Bolesławie Prusie [1847–1912]. 3. Artysta i niepokój wieku : Henryk Sienkiewicz 1846–1916

 95. TWÓRCY  naszej tradycji. [Cz. 2] / realiz. Krzysztof Bukowski [i in.]. ; scen. i realiz. Andrzej Titkow. Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004 (TVP, 1998). – 1 kas. wideo [VHS] (105 min) : kolor. – (Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
  Telewizyjne audycje dla szkół ponadgimnazjalnych, prezentujące sylwetki wybitnych twórców polskiej literatury, którzy najsilniej oddziaływali na naszą tradycję kulturalną. –
  Język polski. Historia.
  Zawiera: 1. Norwid [1821–1883] : światło i mrok. 2. To ja Antoni... : szkic do portretu Antoniego Słonimskiego [1895–1976]

 96. UWAŻAJ,  niebezpieczeństwo / scen. i reż. Małgorzata Uberna. – Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2003 (TVP, 2003). – 1 kas. wideo [VHS] (165 min) : kolor. – (Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
  Telewizyjne audycje dla klas 1–3 szkoły podstawowej, prezentujących skuteczne sposoby zachowania się w sytuacjach zagrożenia, z którymi dzieci mogą spotkać się w domu, w szkole, na ulicy i w grupie rówieśniczej oraz zasady bezpieczeństwa najmłodszych dzieci.
  Zawiera: Inscenizowane widowiska: 1. Zaczepił mnie obcy ; 2. Na pierwszą pomoc ; 3. Niebezpieczny skarb ; 4. Sama w domu ; 5. Wejście smoka ; 6. Cyber–alarm ; 7. Zgubiłem się ; 3. Duży może więcej ; 9. Ząbki i pazurki ; 10. Nie wpuść mnie do domu. Teledyski: 1. (Nie)rozmawiam z nieznajomym ; 2. Sam w domu ; 3. Pokonam smoka ; 4. Znalazłem skarby ; 5. Potrzebuję szybko pomocy

 97. W DRODZE  ku  dorosłości / scen. Barbara Puszczewicz, Krzysztof Wesołowski. –Warszawa : ministerstwo Edukacji Narodowej, 1998. – 1 kas. wideo [VHS] (35 min) : kolor. – (Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
  Zawiera : 1. Akademia dobra ; 2. Na co dzień i od święta ; 3. Trudna sztuka rozmawiania ; 4. Nie jestem sam ; 5. Jesteśmy razem ; 6. Narodziny przyjaźni ; 7. Wśród przyjaciół ; 8. Przyjaźń, czy kochanie ; 9. Kocha, lubi, szanuje ... ; 10. Kochaj mnie, kochaj

 98. WHO  are you? / scen. Beata Hyczko, Krzysztof Dąbrowski. – Warszawa : Telewizja Polska : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1998. – 1 kas. wideo [VHS] (120) : kolor + poradnik : s. 6–24. – (Powszechna Wideoteka Edukacyjna ; 47)
  Nauka języka angielskiego przez zabawę dla średniozaawansowanych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych. – Zawiera 63 wideofilmy.
  ISBN  83-86925-80-9

 99. WHO  are  you? / scen. Beata Hyczko, Krzysztof Dąbrowski. – Warszawa : Telewizja Polska Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1998. – 1 kas. wideo [VHS] (63 min) : kolor + poradnik : s. 25–39. – (Powszechna Wideoteka Edukacyjna ; 47)
  Zawiera 21 sekwencji służących rozszerzaniu angielskiego słownictwa

 100. WIELKA  historia małych miast [Cz. 1] / scen. i realiz. Andrzej Kozłowski. – Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004 (TVP, 1997–1988). – 1 kas. wideo [VHS] (125 min) : kolor. – (Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
  Telewizyjne audycje dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. – Historia. Historia i społeczeństwo. Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie.
  Zawiera: 1. Władysławowo ; 2. Puck ; 3. Chęciny ; 4. Frombork ; 5. Pszczyna

 101. WIELKA  historia małych miast [Cz. 2] / scen. i realiz. Andrzej Kozłowski. – Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004 (TVP, 1997–1988). – 1 kas. wideo [VHS] (125 min) : kolor. – (Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
  Telewizyjne audycje dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. – Historia. Historia i społeczeństwo. Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie.
  Zawiera: 1. Nowy Targ ; 2. Brodnica ; 3. Łowicz ; 4. Cieszyn ;
  5. Niemcza

 102. WIELKA  historia  małych  miast / scen. i realiz. Andrzej Kozłowski. – Warszawa : Telewizja Polska : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1998. – 2 kas. wideo [VHS] : kolor. + poradnik : 33 s. – (Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
  Kas. 1. – (ok. 145 min). – Zawiera : 1. Stary Sącz ; 2. Chełmno ; 3. Jędrzejów ; 4. Szydtów ; 5. Lidzbark Warmiński ; 6. Żagań

  Kas. 2. – (ok. 145 min). – Zawiera : 1. Paczków ; 2. Wolin ; 3. Czerwieńsk ; 4. Płońsk ; 5. Warka ; 6. Tykocin

 103. WIELKIE  żarcie / scen. Tomasz Domański ; reż. Jerzy Sobociński. – Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004 (TVP, 1999). – 1 kas. wideo [VHS] (125 min) : kolor. – (Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
  Telewizyjne audycje dla
  gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych ukazujące obyczaje związane z jedzeniem jako przejawem rozwoju kultury człowieka. – Edukacja prozdrowotna, biologiczna, historyczna. Wiedza o kulturze.
  Zawiera: 1. Wielkie żarcie, czyli pieczeń a'la Neanderthal ; 2. Wielkie żarcie, czyli bryja z bobem i śledzie rycerskie ; 3. Wielkie żarcie, czyli kapłon we flaszy i inne frykasy ; 4. Wielkie żarcie, czyli chateaubriand aux pommes de terre ; 5. Wielkie żarcie, czyli hamburger z frytkami

 104. WIEŚCI  ze świata. [Cz. 1], Lata 35 mln – 112 p.n.e. / scen. Sławomir Jóźwik, Maciej Szelechowski ; reż. M. Szelechowski. – Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004 (TVP, 1998). – 1 kas. wideo [VHS] (160 min) : kolor. – (Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
  Telewizyjne audycje o charakterze rozrywkowym i popularnonaukowym dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. – Historia. Wiedza o kulturze. Edukacja czytelnicza i medialna.
  Zawiera: 1. Historia ludzkości w latach 35 mln – 4000 p.n.e. ; 2. Rewolucja neolityczna na różnych kontynentach w latach 4000 – 3000 p.n.e. ; 3. Dzieje najstarszych cywilizacji w latach 3762 – 2082 p.n.e. ; 4. Dzieje pierwszych cywilizacji na wszystkich kontynentach w latach 1950 – 1210 p.n.e. ; 5. Dzieje cywilizacji antycznej w latach 1150 – 586 p.n.e. ; 6. Dzieje cywilizacji antycznej w latach 559 – 112 p.n.e.

 105. WIEŚCI  ze świata. [Cz. 2], Lata 80 p.n.e. – 675 n.e. / scen. Sławomir Jóźwik, Maciej Szelechowski ; reż. M. Szelechowski. – Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004 (TVP, 1999). – 1 kas. wideo [VHS] (150 min) : kolor. – (Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
  Telewizyjne audycje o charakterze rozrywkowym i popularnonaukowym dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. – Historia. Wiedza o kulturze. Edukacja czytelnicza i medialna.
  Zawiera: 1. Dzieje cywilizacji antycznej w latach 80 – 33 p.n.e. ; 2. Dzieje cywilizacji antycznej w latach 34 p.n.e. – 166 n.e. ; 3. Dzieje świata i cywilizacji w latach 184 – 303 n.e. ; 4. Dzieje świata w latach 304 – 404 n.e. ; 5. Dzieje świata w latach 428 – 535 n.e. ; 6. Dzieje świata w latach 535 – 675 n.e.

 106. WIEŚCI  ze świata. [Cz. 3], Lata 700 – 1054 / scen. Sławomir Jóźwik, Maciej Szelechowski ; reż. M. Szelechowski. – Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004 (TVP, 1999). – 1 kas. wideo [VHS] (100 min) : kolor. – (Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
  Telewizyjne audycje o charakterze rozrywkowym i popularnonaukowym dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. – Historia. Wiedza o kulturze. Edukacja czytelnicza i medialna.
  Zawiera: 1. Dzieje świata w latach 700 – 767 n.e. ; 2. Dzieje świata w latach 765 – 886 n.e. ; 3. Dzieje świata w latach 887 – 987 n.e. ; 4. Dzieje świata w latach 988 – 1054 n.e.

 107. WIEŚCI  ze świata. [Cz. 4], Lata 1054 – 1452 / scen. Sławomir Jóźwik, Maciej Szelechowski ; reż. M. Szelechowski. – Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004 (TVP, 2000). – 1 kas. wideo [VHS] (100 min) : kolor. – (Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
  Telewizyjne audycje o charakterze rozrywkowym i popularnonaukowym dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. – Historia. Wiedza o kulturze. Edukacja czytelnicza i medialna.
  Zawiera: 1. Dzieje świata w latach 1054 – 1150 ; 2. Dzieje świata w latach 1150 – 1250 ; 3. Dzieje świata w latach 1250 – 1350 ; 4. Dzieje świata w latach 1350 – 1452.

 108. WŁĄCZ  się do gry / scen. Anna Urbańska ; reż. Jacek Urbański. – Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2003 (TVP, 2002). – 1 kas. wideo [VHS] (170 min) : kolor. – (Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
  Telewizyjne audycje dla gimnazjalistów i nauczycieli, poświęcone analizie zagrożeń dla zdrowia dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym, grupie rówieśniczej i w domu rodzinnym.
  Zawiera: 1. Problemy emocjonalne wieku dojrzewania ; 2. Fakty i mity o narkotykach ; 3. Uzależnienia. 4. Anoreksja i bulimia ; 5. Przemoc psychiczna ; 6. Przemoc fizyczna ; 7. Przemoc seksualna ; 8. Uzależnienie od komputera

 109. WŁĄCZ  się... : rodzice / scen. Anna Urbańska ; reż. Jacek Urbański. – Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2003 (TVP, 2003). – 1 kas. wideo [VHS] (140 min) : kolor. – (Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
  Telewizyjne audycje dla rodziców i nauczycieli ukazujące metody i formy wychowawczej profilaktyki oraz sposoby rozwiązywania konfliktów w domu i najbliższym otoczeniu.
  Zawiera: 1. Kształtowanie systemu wartości ; 2. Ambicje rodziców ; 3. Przemoc ; 4. Kary i nagrody ; 5. Postawy rodziców ; 6. Samotna matka, samotny ojciec

 110. WOJEWÓDZTWO  lubuskie : podregiony, powiaty, gminy : 2005 [Dokument elektroniczny] / Urząd Statystyczny w Zielonej Górze = Lubuskie Voivodship : subregions, powiats, gminas : 2005 / Statistical Office in Zielona Góra. – Dane tekstowe. – Zielona Góra : US, 2005. – 1 dysk optyczny (CD–ROM) : kolor ; 12 cm. – Rocz. – Wyd. od 2004 r. – Dane z ekranu tytułowego. – Wymagania systemowe: komputer z procesorem 133 Mhz; 16 MB; Windows 9x lub nowszy; przeglądarka PDF; czytnik CD–ROM.– Tekst w jęz. ang., pol. – (Informacje i Opracowania Statystyczne = Statistical Information and Elaborations).
  ISSN 1733–6902

 111. WWW.media.spoko / program Artura Mościckiego i Macieja Zakrockiego. – Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004 (TVP, 2001). – 1 kas. wideo [VHS] (160 min) : kolor. – (Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
  Telewizyjne audycje dla szkół ponadgimnazjalnych prezentujące wiedzę na temat mediów elektronicznych: radia, telewizji, Internetu, przekazu wideo.
  Zawiera: 1. Gadał dziad do obrazu ; 2. Człowiek pogryzł psa ; 3. Zrób to sam ; 4. Dobra wiadomość to zła wiadomość ; 5. Wielka sztuka na małym ekranie ; 6. Jeśli wiesz co chcę powiedzieć ; 7. Prawda czasu, prawda ekranu ; 8. Co w sieci piszczy?

 112. WYBIERZMY  razem / scen. Barbara Puszczewicz, Krzysztof Wesołowski. – Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1999. – 2 kas. wideo [VHS] : kolor. – (Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
  Kas. 1. – (ok. 225 min). – Zawiera : 1. Poznać samego siebie ; 2. Zmieniam siebie ; 3. Dojrzewam ; 4. Pokochać świat ; 5. Dziewczyna i chłopak ; 6. Istota płciowa ; 7. Będziemy mogli dawać życie ; 8. Przekazywanie życia ; 9. Jeszcze nie ; 10. Manowce, czyli co mi grozi
  Kas. 2. : Refleksje. – (ok. 35 min). – Zawiera refleksje dotyczące filmów z kas. 1

 113. WYBRANE  elementy sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych : województwo lubuskie : Powszechny Spis Rolny 2002 [Dokument elektroniczny] / Urząd Statystyczny w Zielonej Górze ; [zesp. red. Roman Fedak i in. ; oprac. publ. Marlena Broll, Teresa Sokołowska]. Dane tekstowe. – Zielona Góra : US, 2003. – 1 dysk optyczny (CD–ROM) : kolor ; 12 cm. – Dane z ekranu tytułowego. – Wymagania systemowe: komputer z systemem Windows 9x lub nowszym; przeglądarka PDF; czytnik CD–ROM.
  ISBN 83–89553–94–5

 114. WYPRAWY  z Azymutem / reż. Piotr Stefaniak ; scen. i dialogi Wojciech Lepianka, Piotr Stefaniak. – Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004 (TVP, 2000). – 1 kas. wideo [VHS] (200 min) : kolor. – (Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
  Telewizyjne audycje dla szkół podstawowych, zawierające
  10 wirtualnych wędrówek przez Tatry, Sudety, Wyżynę Lubelską i Małopolską, aż po brzegi Bałtyku. – Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie. Edukacja ekologiczna i przyrodnicza.
  Zawiera: 1.
  Wszyscy jesteśmy kosmitami, czyli ... opowieści kosmiczno–geologiczne ; 2. Człowieku orientuj się, czyli ... o mapy i busole dbaj nie tylko w szkole ; 3. Hej tam u samiuśkich Tater, czyli ... tatrzańskie krajobrazy ; 4. Tam, gdzie nie mieszka Królewna Śnieżka, czyli ...Sudety ; 5. Na szkolne stresy polecamy lessy, czyli ... Wyżyna Lubelska ; 6. Krajobrazy stare jak świat, czyli ... Wyżyna Małopolska ; 7. Wielka kraina małych owczarków, czyli ... Niziny Środkowopolskie ; 8. Prezenty od przybysza z dalekiej północy, czyli ... pojezierza polskie ; 9. Tam, gdzie kończy się ziemia, czyli ... pobrzeże Bałtyku ; 10. Gdzie się podział nasz stawik, czyli ... krajobraz zmieniany przez człowieka

 115. ZAWODOWY  list gończy : dozwolone od lat 16 / scen. i realiz. Dominika Affek, Marcin Sępiak. –  Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2003 (TVP, 2003). – 1 kas. wideo [VHS] (150 min) : kolor. – (Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
  Telewizyjne audycje dla gimnazjalistów, ich nauczycieli i rodziców, przedstawiające ścieżki kariery zawodowej po ukończeniu gimnazjum.
  Zawiera: 1. Technik mechanik ; 2. Technik spedytor ; 3. Technik żywienia i gospodarstwa domowego ; 4. Technik usług kosmetycznych ; 5. Technik ochrony środowiska ; 6. Technik administracji ; 7.Technik urządzeń audiowizualnych ; 8. Technik rolnik ; 9. Technik informatyk ; 10. Technik hotelarstwa

 116. ZAWODOWY  list gończy : dozwolone od lat 18 / scen. i realiz. Dominika Affek, Marcin Sępiak. – Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2003 (TVP, 2003). – 1 kas. wideo [VHS] (150 min) : kolor. – (Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
  Telewizyjne audycje dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i wyższych, prezentujące zawody i specjalności poszukiwane na rynku pracy w kraju i za granicą.
  Zawiera: 1. Pielęgniarka ; 2. Projektant stron WWW ; 3.Rzeczoznawca majątkowy ; 4. Menedżer hotelu ; 5. Pedagog opiekunka do dzieci ; 6. Rehabilitant fizykoterapeuta ; 7. Nauczyciel ustawiczny ; 8. Tłumacz lektor ; 9. Steward / stewardesa ; 10. Pracownik socjalny

 117. ZAWODOWY list gończy : bez ograniczeń / scen. i realiz. Dominika Affek, Marcin Sępiak. – Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2003 (TVP, 2003). – 1 kas. wideo [VHS] (150 min) : kolor. – (Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
  Telewizyjne audycje dla dorosłych, prezentujące możliwości ustawicznego zdobywania wiedzy, umiejętności i kompetencji oraz nowe zawody poszukiwane na rynku pracy.
  Zawiera: 1.Technik obsługi ruchu turystycznego ; 2. Kucharz / kelner ; 3. Technik hotelarz ; 4. Technik informatyk ; 5. Technik handlowiec ; 6. Technik ochrony fizycznej osób i mienia ; 7. Technik organizacji reklamy ; 8. Technik agrobiznesu ; 9. Pozaszkolne formy kształcenia ; 10. Technik ogrodnik

 118. ZBRODNIA  katyńska / scen. i realiz. Maciej Sieński, Marek Widarski. – Warszawa : Wytwórnia Filmowa „Czołówka”, 1999. – 1 kas. wideo [VHS] (25 min) : kolor.
  Środek dydaktyczny zalecany do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wpisany do wykazu środków dydaktycznych, nr zalecenia: 865/1999 r.
  Próba monografii zbrodni, która najboleśniej dotknęła Polaków. Kto i dlaczego zamordował elitę polskiej armii i kwiat polskiej inteligencji? Los 25 tysięcy Polaków wziętych do niewoli i uwięzionych na terenie ZSRR w 1939 roku.

 119. ZDROWO  i odlotowo / scen. i realiz. Barbara Abramowska, Dariusz Begiej. – Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004 (TVP, 2000). – 1 kas. wideo [VHS] (200 min) : kolor. – (Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
  Telewizyjne audycje dla szkół podstawowych i gimnazjów o tematyce prozdrowotnej. Edukacja prozdrowotna. Wiedza o społeczeństwie. Wiedza o kulturze.
  Zawiera: 1. Gdzie jest centrum dowodzenia? ; 2. Wirus niekomputerowy ; 3. Biegam, więc jestem ; 4. Jak smakuje zdrowie? ; 5. Świat pełen wad ; 6. Co wynika z ryzyka ; 7. Ludzie, którym się chce ; 8. Ćwiczenia z mózgiem ; 9. Problem z głowy ; 10. Świat dla każdego

 120. ZMIANY  strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w województwie lubuskim w 2008 r. [Dokument elektroniczny] / Urząd Statystyczny w Zielonej Górze = Structural changes of groups of entities in national economy in lubuskie voivodship in 2008 / Statistical Office of Zielona Góra ; [oprac. Ola Gucia]. – Dane tekstowe. – Zielona Góra : US, 2009. – 1 dysk optyczny (CD–ROM) : kolor ; 12 cm. – Wyd. ciągłe niereg. – Wyd. od 2007 r. – Dane z ekranu tytułowego. – Wymagania systemowe: komputer z procesorem 133 Mhz; 16 MB; Windows 9x lub nowszy; przeglądarka PDF; czytnik CD–ROM.– Tekst w jęz. ang., pol. – (Informacje i Opracowania Statystyczne = Statistical Information and Elaborations).
  ISSN 1896–3080

 121. ZMIANY  strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w województwie lubuskim w 2009 r. [Dokument elektroniczny] / Urząd Statystyczny w Zielonej Górze = Structural changes of groups of entities in national economy in lubuskie voivodship in 2009 / Statistical Office of Zielona Góra ; [oprac. Ola Gucia]. – Dane tekstowe. – Zielona Góra : US, 2010. – 1 dysk optyczny (CD–ROM) : kolor ; 12 cm. – Wyd. ciągłe niereg. – Wyd. od 2007 r. – Dane z ekranu tytułowego. – Wymagania systemowe: komputer z procesorem 133 Mhz; 16 MB; Windows 9x lub nowszy; przeglądarka PDF; czytnik CD–ROM.– Tekst w jęz. ang., pol. – (Informacje i Opracowania Statystyczne = Statistical Information and Elaborations).
  ISSN 1896–3080

 122. ZWOLNIJ w sieci : /scen. Joanna Tryniszewska, Joanna Pieciukiewicz, Henryk Konieczny ; realiz. Joanna Tryniszewska, Joanna Pieciukiewicz, Monika tomczyk. – Warszawa : Ministerstwo Edukacji i Nauki, 2005 (TVP, 2005). – 1 dysk optyczny [DVD] (ok. 130 min) : kolor. – (Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
  Telewizyjne audycje dla gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i wyższych, prezentujące zagrożenia i korzyści wynikające z upowszechnienia Internetu w edukacji, kulturze i nauce. – Technologia informacyjna. Informatyka. Wiedza o społeczeństwie. Wiedza o kulturze. Psychologia. Język polski. Wiedza o społeczeństwie.
  Filmy zapisane w formacie DVD (*.VOB)

  Zawiera: 1. zwolnij.nałóg.pl ; 2. zwolnij.cyberschizofrenia.pl ; 3. zwolnij.dewiacja.pl ; 4. zwolnij.dziecko.pl ; 5. zwolnij.ból.pl ; 6. zwolnij.sumienie.pl ; 7. zwolnij.kalka.pl ; 8. zwolnij.leń.pl; 9. zwolnij.chaos.pl ; 10. zwolnij.ja.pl